1. november 2021

Skovskolen Eldrupgård fik besøg af indenrigsminister Kaare Dybvad

Foto: Eske Øvlesen

”I er jo helt grundtvigianske her på stedet”. Sådan sagde indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad, da han besøgte Skovskolens jyske afdeling i Auning fredag 29. oktober sammen med Norddjurs kommunes borgmester og kommunaldirektør.

Ordene faldt, da forstander Thomas Færgeman fortalte, at Skovskolen vil være skolen for ALLE, der vil en fremtid i det grønne. Det kan være som elev på erhvervsuddannelsen (EUD) til skov- og naturtekniker, som AMU-kursist, som vildtforvalter – eller som studerende på en af Skovskolens videregående professionsbacheloruddannelser, hvor næste skridt kan være en kandidat- og en Ph.d.- grad på søstersektionerne på IGN eller på et andet institut på SCIENCE.

Samarbejde med Norddjurs Kommune

Anledningen til besøget var, at indenrigsministeren ønskede at se, hvordan en kommune som Norddjurs kan understøtte uddannelsesinstitutioner. Kommunen støtter aktivt Skovskolens udvidelse i Auning, blandt andet gennem investeringer i veje, cykelstier og ungdomsboliger.

Eleverne på banen

Besøget startede med, at Skovskolens EUD-elever lagde en 30 meter høj bøg ned foran ministeren. Ministeren tog straks fat i eleverne og ville høre, hvordan deres hverdag er. Eleverne fortalte, at aftenerne på skolehjemmet i skoven går med poker, træning og løbeture.

Han ville også vide, hvad det store bøgetræ skal bruges til. Eleverne forklarede, at det bedste træ bliver til møbler og gulve og dermed et blivende CO2-lager, mens resten bliver til brænde og flis.

Fra EUD til Ph.d.

Ministeren var optaget af, at erhvervsuddannelser skal være en indgang til videre uddannelse – og ikke blive set som en enkeltbillet til en dårlig ryg eller som en blindgyde i uddannelsesverdenen. Derfor glædede det ham, at Skovskolen nu tilbyder adgangskurser, der binder erhvervsuddannelser og de videregåede uddannelser sammen.

Skovskolen er en del af Københavns Universitet – og kan derfor tilbyde uddannelse fra EUD i Ph.d. på både heltids- og efteruddannelser. Den sammenhæng så ministeren og sagde, at Skovskolen og KU spejler Grundtvigs tanker om læring for livet – på skolen for livet.