16. maj 2019

Nu kan du også blive skov- og landskabsingeniør i Jylland

Bor du i Jylland, og er du lun på uddannelsen til skov- og landskabsingeniør, har du ind til nu skulle tage til Nordsjælland for at studere. Fra sensommeren 2020 kan du i stedet tage til Djursland.

Skovskolen i Nødebo i Nordsjælland har ind til nu været det eneste sted i landet, hvor du kan læse til skov- og landskabsingeniør – også selv om Skovskolen faktisk har en afdeling i Auning på Djursland. Den har i stedet været forbeholdt erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker og naturrettede AMU-kurser.

Fra studiestart 2020 er det imidlertid slut. Skovskolen har netop fået godkendt, at 35 nye studerende om året kan starte på uddannelsen på Djursland. Dermed kan du allerede fra foråret 2020 søge ind her. Og den jyske uddannelse bliver præcis magen til den, der finder sted i Nødebo.

Samme indhold
”Vi vil dublere den nuværende skov- og landskabsingeniøruddannelse,” fortæller Thomas Færgeman, forstander på Skovskolen. Dermed får alle studerende, uanset studiested, en mellemlederuddannelse, hvor de lærer om både løvtræ og nåletræ, om produktionsskovbrug og natur, biodiversitet, friluftsliv og alt det andet, uddannelsen indeholder.

”I dag optager vi 55 i Nødebo, og planen er fremover at optage i alt 80, fordelt med 45 i Nødebo og 35 i Auning”, forudser Thomas Færgeman.

Behov for flere
Der bliver med andre ord flere, færdiguddannede skov-og landskabsingeniører. Og er der så jobs til dem? Det har Skovskolen nøje undersøgt, ja faktisk kan man slet ikke få en godkendelse om flere studiepladser, hvis der ikke er gode jobudsigter.

”Skov- og landskabsingeniører finder arbejde mange steder. Groft sagt arbejder 1/3 i kommunerne, 1/3 med skovbrug og 1/3 i andre erhverv. Samlet set arbejder 2/3 af alle skov- og landskabsingeniører vest for Storebælt, fordi det er der, der er flest jobs” siger Thomas Færgeman og fortsætter:

Velanskrevne ansatte
”Netop erhvervets efterspørgsel i Jylland er hovedårsagen til denne beslutning. Vi hører bl.a. fra kommunerne, at de har problemer med at rekruttere. I løbet af de næste ti år kan de ansætte op til 25 % flere end de i dag har ansat, hvis det bliver lettere at finde kandidater. Skov- og landskabsingeniører er velanskrevne, fordi de er kompetente inden for ledelse, økonomi, planlægning og forvaltning i den grønne sektor.”

Også i Naturstyrelsen er der potentiale. Der er i dag ansat 105 skov- og landskabsingeniører, hvoraf ¾ er vest for Storebælt. Over 70% er over 50 år, så der bliver behov for en del ansættelser de kommende år.

Uddannelsessted er vigtigt for bopæl
En skov- og landskabsingeniør får typisk job inden for produktion af løv- og nåletræ til træindustrien samt indenfor natur og -vildtforvaltning. Kort sagt forvalter de friluftsliv, skove, parker og større natur¬områder.

Undersøgelser viser, at uddannelsesstedet har en betydning for, hvor man som færdiguddannet får job. Selvom de studerende kommer fra hele landet, viser det sig blandt de nyeste årgange, at fire år efter dimissionen bor en relativt stor andel i hovedstadsområdet.

Job til alle
”Det er ikke fordi de går i årevis og venter på det rette job, for der er en meget høj beskæftigelsesgrad,” fortæller Thomas Færgeman. ”Efter ét år er kun 10 % arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken. Dette falder til under 5 % i år 2 og 3, og efter 4 år er alle i beskæftigelse.”

Skovskolen har også selv undersøgt de seneste tre årgange, som er startet på uddannelsen. Der optages et stigende antal kvinder – og det glæder man sig over. Men det viste sig også, at en stigende andel kommer fra hovedstadsområdet, og det kan på længere sigt give yderligere mangel i Jylland.

Erhvervserfaring er også velkommen
Endelig har en stigende andel af de studerende udelukkende studentereksamen som adgangsgivende eksamen. Og det bekymrer, siger Thomas Færgeman, især hvis det er udtryk for, at der optages færre med en erhvervsfaglig baggrund.

”Netop studerende med en praktisk baggrund som for eksempel skov- og naturtekniker, landmand eller anlægsgartner eller måske en tur i forsvaret er efterspurgt af det primære skovbrug, og de bidrager til studiet med en vigtig erfaring fra praksis. Vores konklusion er, at hvis vi opretter en ekstra skole i Jylland, bliver der et større udbud af skov- og landskabsingeniører i Jylland, hvor behovet er størst.”

Kollegiegaranti
De ekstra studerende på Skovskolen i Auning giver behov for flere bygninger. Der skal derfor opføres tre nye undervisningslokaler, og der skal bygges kollegieværelser.

”Vi har allerede i dag værelser til eleverne på erhvervsuddannelsen og til AMU-kursister, men vi giver en garanti for kollegieplads til de skov- og landskabsingeniørstuderende de første to år. Det tredje år er de studerende i praktik rundt om i landet, og det fjerde år er der måske nogle, som vælger at bo i Århus eller Randers, eller de finder et hus på landet,” vurderer Thomas Færgeman.

”Vi bygger kollegiet på selve skolen for at skabe et godt studiemiljø. På sigt skal vi have omkring 80 værelser, men der går nogle år. Der optages 35 om året fra 2020 og frem, så det bliver først i 2023, vi skal have alle værelser på plads.”

”Der vil gå noget tid, før vi kan gå i gang, for der kræves forskellige tilladelser. Derfor skal vi det første år finde midlertidige løsninger. Vi skal måske leje pavilloner – eller vi kan måske anvende Løvenholm Slot af og til til undervisning.,” slutter Thomas Færgeman.

KONTAKT
Er du interesseret i en af de nye, jyske studiepladser på uddannelsen til skov- og landskabsingeniør, eller bare i uddannelsen generelt, så skriv eller ring til studievejleder Per Claudi Jensen på pcj@ign.ku.dk, tlf. 35 33 16 07.

FAKTA

Uddannelsen til skov- og landskabsingeniør er en 4-årig professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen er for dig, der interesserer dig for naturpleje, skovdrift og udvikling af rekreative områder. På tredje år af studiet er du i praktik.
Se meget mere om uddannelsen her