3. juli 2017

Nye formidlere skal være med til at løfte turismeindsatsen i Danmark

UDDANNELSE

Ny uddannelse som natur- og kulturformidler har sendt det første hold dimittender i marken. De kreative og kampklare eventmagere, historiefortællere og projektledere glæder sig til at sætte Danmarks natur- og kulturarv på dagsordenen for bl.a. turister, skoleklasser og børnefamilier. 

Det var en stolt studieleder, der den 30. juni var med til at uddele beviser til de første natur- og kulturformidlere fra Skovskolen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Pernille van Eeckhout forventer, at de nye natur- og kulturformidlere skal finde ansættelse i oplevelsescentre, skoletjenester, turistorganisationer og på museer. Eller springe ud som selvstændige inden for oplevelsesøkonomien.

”Jeg glæder mig til, at vores dimittender kommer ud i erhvervet og bidrager med deres engagement, viden og kreativitet. De er under studiet blevet præsenteret for et væld af formidlingsmetoder, og jeg forventer, at de kommer til at skabe både spændende og involverende natur- og kulturoplevelser”, siger studieleder Pernille Van Eeckhout

Brobyggere

Natur- og kulturformidlere har forståelse for, hvordan mennesket former og bliver formet af naturen og kulturen omkring os. De studerende lærer at omsætte deres viden om natur- og kulturarv til både mundtlig og skriftlig formidling og har desuden fået indblik i, hvordan man markedsfører oplevelser. 

De nye dimittender begyndte på uddannelsen som det første hold øst for Storebælt i 2014. Vest for Storebælt har den 3-årige professionsbachelor i natur- og kulturformidling eksisteret siden 2007. Uddannelsen opstod fordi der var behovet for mere fokus på at bygge bro mellem fx naturcentres specialviden og publikums reelle oplevelse.

Studiestedet er Skovskolen i Nødebo, hvor uddannelsen varetages i et samarbejde mellem Skovskolen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metropol.