24. maj 2017

Ny videnportal om friluftsliv i luften

FRILUFTSLIV

Viden om friluftsliv er en ny, national videnportal for fagfolk, der arbejder med at skabe og udvikle rammer om friluftsliv. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har deltaget i udviklingen.

Foto Christian Lindgren

Den nye portal Viden om friluftsliv skal gøre det nemt for foreningsledere, naturforvaltere, planlæggere, undervisere, studerende og lokale ildsjæle at finde aktuelt viden om friluftsliv.

www.videnomfriluftsliv.dk findes svar på faglige spørgsmål som:

  • Hvad kan man lave af friluftsfaciliteter ved kysten?
  • Hvad ved vi om, hvordan danskerne bruger naturen og hvad de foretrækker?
  • Hvordan kan man som forvalter forebygge og løse interessekonflikter i friluftslivet?

Professor i friluftsliv, Frank Søndergaard Jensen, repræsenterer Københavns Universitet i styregruppen for Viden om friluftsliv. Han glæder sig over det videngrundlag for udvikling af friluftsliv, som portalen giver:

”Friluftsliv har en stor samfundsmæssig betydning – fra sundhed og trivsel til økonomi og turisme. Viden om friluftsliv samler vigtig faglig viden, der før var spredt mange steder og ofte svær at finde. At friluftsfaglig viden nu bliver formidlet og delt gør det nemmere at arbejde mere professionelt med friluftslivets mange aspekter”.

Bredt partnerskab bag Viden om friluftsliv

Viden om friluftsliv er blevet til gennem et bredt samarbejde mellem Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Projektet er blevet muligt i kraft af en donation fra TrygFonden.

Videndeling og inspiration til friluftslivets fagfolk
Viden om friluftsliv er udviklet i samarbejde med en bred skare af fagfolk i friluftslivet og skal styrke friluftslivets faglighed gennem videndeling og inspiration.

Indholdet på videnportalen er inddelt i elleve faglige temaer: