Tilpasningsrunde og ny organisation på Skovskolen – Københavns Universitet

Skovskolen > Om Skovskolen > Nyheder > Tilpasningsrunde og ny...

31. oktober 2018

Tilpasningsrunde og ny organisation på Skovskolen

ØKONOMI

På grund af uventet stort underskud på de kommende års budgetter skal Skovskolen skære i medarbejderstaben. Første skridt er ny organisation og slanket ledelse.Mindre aktivitet på erhvervsuddannelsen skov- og naturtekniker og ulønsomme uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteter er hovedårsagerne til, at Skovskolen er kastet ud i en tilpasningsrunde.

”Ud af en samlet omsætning på 65 mio. kr. i 2019 og i 2020 får vi et underskud på 5,7 mio. kr. i hvert af årene, hvis vi ikke gør noget. Det svarer til ca. 9 % af omsætningen,” forklarer forstander Thomas Færgeman.

I forhold til uddannelsen til skov- og naturtekniker gælder, at uddannelsen tilførte mere end halvdelen af skolens uddannelsesindtægter og op mod 40% af skolens samlede indtægter i 2016 og 2017.

Reduktion i optag
Undervisningsministeren besluttede i 2017 at stille krav til nye elever om at skaffe praktikplads før uddannelsens start. Det har medført en betydelig reduktion i 2018 på optaget til skov- og naturteknikeruddannelsen. I 2018 har Skovskolen således kun optaget 45 nye elever mod 120-150/år de foregående år.

”Dog får Skovskolen i 2019 en skolepraktikkvote på 50, hvilket betyder et samlet optag på 90-100 elever. Samlet set er konsekvensen imidlertid en permanent nedgang i aktivitet, hvor et særligt lille 2018 vil præge 2019-2021,” siger Thomas Færgeman.

Slanket ledelse
Som følge af den nye situation er det allerede nu besluttet at ændre organisationen. Det betyder blandt andet, at Videncenter for Park og Landskab nedlægges, og at Skovskolen i stedet fremover – foruden administrationen – vil fortsætte med kun to afdelinger frem for de hidtidige tre.

Det betyder også et farvel til Susanne Ogstrup, som er fratrådt sin stilling pr. 31. oktober.
”Jeg vil gerne takke Susanne for hendes store indsats for ikke mindst have- og parkingeniøruddannelsen. I den nuværende situation er det imidlertid nødvendigt at slanke ledelsen, da vi simpelthen bliver en mindre skole i nogle år frem”, siger Thomas Færgeman.

Lønsomhed i fokus
Fra 1. januar 2019 vil alle uddannelser blive samlet under Rasmus Brodersens ledelse. Alle forsknings- og udviklingsprojekter vil blive samlet under Mette Aaskov Knudsen, mens Merete Tønder som hidtil vil være ansvarlig for servicefunktionerne.

’Vi vil fokusere på tre ting: lønsomme uddannelser, lønsomme projekter og færre fællesomkostninger til administration og drift”, siger Thomas Færgeman.

Indtil den nye organisation træder i kraft, er det Rasmus Brodersen, der er konstitueret leder for Videncenter for Park og Landskab. I slutningen af november får medarbejderne på Skovskolens afdelinger i Nødebo og Eldrupgård besked om, hvilke andre kolleger, der bliver omfattet af tilpasningsrunden.

For mere information, kontakt forstander Thomas Færgeman, thf@ign.ku.dk eller 31 65 31 00