28. april 2022

Ny naturvejlederuddannelse til Skovskolen

Børn leger i skov

Skovskolen udbyder fra 2023 en ny akademiuddannelse i naturvejledning

Skovskolen har gennem mange år været med til at uddanne naturvejledere, men har nu fundet tiden til at udbyde en egentlig akkrediteret uddannelse, der fagligt både er bredere og dybere, end hvad det hidtil har været muligt at opnå.

Fleksibel uddannelse i naturvejledning

Akademiuddannelsen er en efteruddannelse, der i omfang svarer til 1 års fuldtidsstudium. Den kan tages modulvis og i flere tempi – præcis som søsteruddannelsen i friluftsvejledning, som Skovskolen har udbudt de sidste mange år.

”Vi er utrolig glade for nu at kunne tilbyde denne nye efteruddannelse i naturvejledning” siger Peter Stolt, Videnscenterchef for Friluftsliv og Bynatur: ”Vi rammer tiden, hvor der er en stor og stigende interesse for naturen, herunder bekymring for klimaudviklingen, omsorg for biodiversiteten og generelt en glæde ved at (gen)opdage udendørslivet. Vi kan nok takke corona noget af vejen for denne trend, men hvorom alting er, så fortjener vi som private borgere eller i vores professionelle virke, at få en kvalificeret håndsrækning til både at forstå og begå os i naturen fra dygtige og engagerede naturvejledere”.

Kraftcenter for uddannelser i naturvejledning og friluftsvejledning

Med to akademiuddannelser i hhv. Frilufts- og Naturvejledning samt en professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling styrker Skovskolen sin position som et kraftcenter for uddannelser med fokus på naturvejledning og naturformidling. Med tilbud om indblik i naturforståelse, biologi, pædagogik, projektledelse, kulturhistorie, lederskab, bushcraft osv. bliver den nye uddannelse både for folk, som ønsker at skifte karrierevej og for pædagoger, skolelærere, biologer, psykologer, museumsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter, skovdyrkere og andre, som ønsker at udvide deres faglige repertoire i en grøn retning.

Hør DR Københavns indslag om den nye naturvejlederuddannelse

Vi har haft DR København på besøg på Skovskolen i Nødebo for at interviewe videncenterchef for Friluftsliv og bynatur, Peter Stolt, om den nye naturvejlederuddannelse: