3. november 2019

Ny bog kan give endnu bedre naturvejledning i Norden

Naturvejledning handler om at bruge naturoplevelser til at øge menneskers relation til naturen. En ny bog skal inspirere kommende naturvejledere til flere og bedre oplevelser i Nordens natur- og kulturlandskab. Bogen er udgivet af Skovskolen, Københavns Universitet, i samarbejde med nordiske kolleger.

I slutningen af 1980’erne samlede Nordisk Ministerråd første gang erfaringerne om naturvejledning i Norden i en rapport. Den gav en fælles retning om naturvejledning som en del af naturbeskyttelsen og som et værktøj til at styrke menneskers relation til naturen.

Her tredive år senere samles naturvejlederkredse igen for at inspirere og udvikle hinanden. Det sker med en bog om de senere års erfaring med aktiviteter som guidede ture, naturstier, naturskoler og digital naturen; og ikke mindst, hvilket udbytte brugerne har af disse aktiviteter. Bogen er netop udkommet, og er igen støttet af Nordisk Ministerråd.

Både teoretisk og praktisk fundament
Bogen handler om, hvordan naturvejledning kan bidrage til oplevelser, der udvider kenskabet til og styrker en holdbar relation mellem mennesket og dets natur- og kulturmiljøer.

I bogen skriver en lang række aktive naturvejledere om deres praksis, og forskere bidrager med teoretiske afsnit. Bogens fem kapitler handler om naturvejledningens historie, sammenhæng og metoder, om ledelse i naturvejledningen, om strategisk arbejde og om naturvejledning som grundlag for bæredygtig brug af og færden i naturen.

Inspiration for kommende vejledere
Mette Aaskov Knudsen fra Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Københavns Universitet, er medredaktør på bogen. Hun er til daglig leder af naturvejlederuddannelsen i Danmark og glæder sig til at kunne bruge bogen i den fremtidige undervisning.

”Med bogen har vi fået et bredere perspektiv på vores arbejde som naturvejledere. Vi får bekræftet, at det vi gør her i Danmark, fungerer – og fungerer godt - i andre lande også. Og for første gang har vi fået samlet erfaringer og gode eksempler, der kan være til inspiration for kommende naturvejledere i hele Norden.”

Bogens indhold i spil med det samme
Samtidig med lanceringen samles undervisere inden for naturvejledning fra Norden ved en konference på Skovskolen, Københavns Universitet. Deltagerne vil udveksle erfaringer og afprøve øvelser ud fra bogens temaer om direkte oplevelser, refleksion og dialog, ligesom de vil drøfte det fortsatte samarbejde.

Kontaktperson i Danmark: Mette Aaskov Knudsen, Videncenter for friluftsliv og naturformidling, Københavns Universitet, mek@ign.ku.dk 

FAKTA
Naturvejledning i Norden – en bog om oplevelser, læring, refleksion og deltagelse i mødet mellem natur og mennesker lanceres 4. november 2019. Den er støttet af Nordisk Ministerråd.

Bag bogen står Videncenter for friluftsliv og naturformidling, Skovskolen, Københavns Universitet, Centrum för naturvägledning ved Sveriges Lantbruksuniversistet, Miljödirektoratet och världsarvet Röros i Norge samt udviklingsintituttet SYKLI i Finland. Alle redaktionsmedlemmer arbejder til dagligt med undervisning i naturvejledningens udvikling og potentiale.

Bogen udgives på dansk, svensk, finsk og norsk og kan bestilles, downloades som PDF eller læses online på Nordisk Ministerråds hjemmeside. Link til den danske version finder du her