5. april 2018

Naturen og tværfagligt samarbejde gavner børn i udsatte positioner

KONFERENCE

Mange forskellige fagligheder stod 22. marts sammen om at dele erfaringer og give inspiration til arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Det skete til en konference, hvor naturen var udgangspunkt.

Det var både terapeuter, behandlere, lærere, pædagoger, konsulenter, naturvejledere, ledere og psykologer, der fik en udbytterig dag ved konferencen ”Nye veje i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner” 22. marts 2018 på Hotel Vejlefjord.

I alt 115 engagerede personer deltog, og kombinationen af de mange fagligheder gav grobund for mange forskellige perspektiver, inspiration og ideer til nye samarbejdsformer.

Flere i risikozonen
Der bliver tilsyneladende ikke færre børn og unge i udsatte positioner. Direktør Rasmus Kjeldal fra Børns vilkår pegede på undersøgelser, der viser, at flere og flere børn og unge kommer i risikozonen.

Rasmus Kjeldal så dog også mange potentialer i at udvikle indsatser i naturen, og han lagde vægt på netop tværfagligt samarbejde mellem socialprofesionelle og naturfaglige kompetencer.

Oplevelser i naturen gavner
Konferencen pegede bl.a. på, hvordan oplevelser i naturen som involverer følelser, relationer, krop og bevægelse bidrager til den enkeltes selvindsigt og ikke mindst til nye og bedre muligheder for terapi og behandling.

Fra et forskningsperspektiv blev det samtidig tydeligt, at der mangler undersøgelser, empiri og evidens på effekten af, hvordan særlige indsatser i naturen understøtter det socialprofessionelle arbejde.

Ny rapport
Op til konferencen udkom en større rapport om at inddrage naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Rapporten fortæller bl.a. om de erfaringer og teorier, der bruges i en række udvalgte projekter. Det er fx i familiehuse, specialinstitutioner, beskæftigelsesindsatser og organisationer 

For mere information om konferencen og/eller rapporten, kontakt Poul Hjulmann Seidler på phs@ign.ku.dk eller Niels Ejbye-Ernst på nee@ign.ku.dk