25. januar 2018

Mere viden om friluftslivs effekter på sundheden

FORSKNING

En ny rapport giver et opdateret overblik over, hvad frisk luft og aktiviteter – eller bare væren – i naturen gør for vores krop og sjæl. Bag rapporten står forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns universitet.

Det er Friluftsrådet, der for et år siden gav knap 600.000 kr. til udarbejdelse af en forskningsoversigt om friluftslivs effekter på fysisk, mental og social sundhed.

Nu foreligger resultaterne i form af en rapport, der ser på de tre sundhedsdomæner: fysisk, mental og social sundhed.

”Rapporten er interessant og nyhedsskabende, idet den beskriver dokumenteret viden om sammenhænge og effekter af friluftsliv i fritiden, i pædagogisk praksis i forbindelse med uddannelse- og dagsinstitutioner og i social- og sundhedssektoren inden for hvert af de tre sundhedsdomæner,” fortæller Erik Mygind. Han arbejder til daglig i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

En halv time om dagen er nok
I rapporten kan man fx læse, at friluftsliv har en stor gavnlig effekt på menneskers fysiske helbred, idet en halv til en hel times gåtur eller siddende afslapning i natur og grønne områder medfører en større akut reduktion i stressniveauer. Samtidig fremmer det forskellige kognitive funktioner end samme aktiviteter i bymæssige og indendørs omgivelser.

Tæt afstand fra bopæl til natur og grønne områder ser desuden ud til at øge menneskers fysiske aktivitet og modvirke overvægt.

En anden konklusion er, at anvendelsen af friluftsliv i dagsinstitutioner eller i skolers undervisning hænger positivt sammen med børns mentale, sociale og fysiske sundhed.

For både praktikere og forskere
”Vi håber, at forskningsoversigten, der bygger på knap 500 videnskabelige artikler, vil blive brugt flittigt af både praktikere, forskere og beslutningstagere, og at rapporten gør alle klogere på sammenhængene mellem danskernes friluftsliv og de medfølgende effekter på sundheden – både til glæde for den enkelte og for samfundet som helhed,” siger Erik Mygind.

Rapporten er også udkommet som en mere uddybende, systematisk forskningsoversigt. Den lange rapport fortæller bl.a., hvordan reviewprocessen er grebet an, og de mange artikler er arrangeret under hvert tematiske område.

Den lange rapport kan især være interessant for studerende og forskere.