30. august 2017

Markant ændring på skov- og naturteknikeruddannelsen stiller nye krav til erhvervet

PRAKTIKPLADSER

Fra 1. januar 2018 skal alle elever have en praktikplads for at kunne starte på uddannelsen. ”Det gør et tættere samarbejde med erhvervet nødvendigt, ” siger uddannelsesleder. Ellers risikerer uddannelsen at forsvinde.

Skovarbejdere

Foto: Jakob Helbig

Ændringerne er en følge af trepartsforhandlingerne i 2016, hvor man blandt andet havde erhvervsuddannelserne og praktikpladssituationen som fokusområde.

”Tanken er at styre unge menneskers uddannelsesvalg i retning af de uddannelser, hvor der er flest praktikpladser og jobmuligheder, ” fortæller Rasmus Brodersen, der er leder for Skov- og naturteknikeruddannelsen.

Det betyder en adgangsbegrænsning på uddannelsen. Begrænsningen består konkret i, at alle elever skal have en praktikplads for at komme i gang.

Skal uddanne de elever, der er praktikpladser til

”Ind til nu har uddannelsen haft frit optag. Der har været en enorm søgning de sidste par år.  Det har resulteret i en meget stor skolepraktik, da der ikke har været praktikpladser til alle.

Det har samtidigt resulteret i, at mange praktikværter har ventet med at lave uddannelsesaftaler, til eleverne var godt i gang med uddannelsen, ” siger Rasmus Brodersen.

”Nu skal uddannelsen have fundet et leje, hvor vi uddanner de elever, der er praktikpladser til i sektoren. Her skal vi samarbejde langt mere, end vi har haft for vane.

Vi har derfor sat ekstra ressourcer af til dels at hjælpe elever og praktikværter med at indgå praktikaftaler, dels til løbende at have kontakt til praktikværter under uddannelsen. ”

Tag udfordringen op

”Skovskolen ønsker naturligvis at fortsætte med at drive en bæredygtig Skov – og naturteknikeruddannelse med en høj og relevant faglighed. Og vi glæder os til at drive en bæredygtig, relevant uddannelse i samarbejde med erhvervet.

Det kan dog kun lykkes, hvis der bliver etableret de nødvendige praktikpladser tidligere end før. Den udfordring håber vi, erhvervet vil tage op,” siger Rasmus Brodersen.

Ud over løbende at intensivere kontakten til erhvervet vil Skovskolen holde en række informationsmøder rundt om i landet i den første uge af oktober. Nærmere information følger.