6. april 2018

Konference fører til internationalt netværk om udeskole

UDESKOLE

Et internationalt netværk og kortlægning af udeskole i Norge og Sverige blev nogle af resultaterne fra den store udeskolekonference 7. – 9. marts på Skovskolen.

Formålet med konferencen var at afdække eksisterende viden om regelmæssig udeskole og dets virkninger set i et internationalt perspektiv. Skovskolen var sammen med Stavanger Universitet vært for konferencen.

I alt 30 forskere og akademikere fra 10 nationer (Norge, Sverige, Skotland, England, Tyskland, Schweitz, Italien, Canada, USA og Danmark) holdt oplæg om og diskuterede eksisterende viden, udbredelse og effekter af regelmæssig udeskole.

De talte især om en integreret og regelmæssig del af læringsprocesserne i skolen, hvor elever får mulighed for jævnlig undervisning i natur- og /eller kulturinstitutioner uden for klasseværelset og skolens bygninger.

Positive effekter, men beskeden udbredelse
Konferencen afslørede en stor variation i udbredelse af regelmæssig udeskole og viste, at udbredelsen er beskeden blandt de deltagende nationer.

Den fremlagte viden om effekterne af regelmæssig udeskole var generelt og enslydende positiv, hvad angår fysisk aktivitet, mental helse, sociale relationer, motivation og læring.

Ud over den oplagte værdi af at dele viden og diskutere et fælles emne, fortsætter arbejdet med at få overblik over eksisterende forskning på området – og nyt sættes i gang.

Arbejdet fortsætter
Deltagerne aftalte disse konkrete tiltag:

1) Etablering af et internationalt netværk, hvor alle deltagende institutioner indgår, og hvor de fremover vil dele viden og indgå i forskellige forskningssamarbejder (fx at etablere komparative studier omkring regelmæssig udeskole)

2) Idet en kortlægning af udeskole kun er gennemført i Danmark og Tyskland (ganske lille udbredelse sammenlignet med Danmark) blev det besluttet at gennemføre kortlægninger i Norge og Sverige som en start. Erfaringer fra de danske undersøgelser benyttes som model for dataindsamling.

3) En del af forskerne skriver en artikel til en videnskabeligt journal, hvor den hidtidige viden om regelmæssig udeskole formidles.


For mere information om konferencen og det fortsatte arbejde med udeskole, kontakt Erik Mygind på emygind@ign.ku.dk