26. juni 2017

Københavns Universitet bidrager til den største globale genopretning af skov i verdenshistorien

KLIMA

Den internationale bevægelse kaldet ”The Bonn Challenge” har siden 2011 arbejdet for genopretning af mere end 150 mio. ha ødelagt skov over hele kloden. Dette svarer til et landområde, der er 35 gange større end Danmark. Københavns Universitet bidrager til dette arbejde.

Genopretning af skov er en de mest effektive metoder til at imødegå klimaforandringer, fordi det reducerer CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren og tilpasser jordens dyrkningsgrundlag til et forandret klima.

Sammen med den internationale union af skovforskningsorganisationer (IUFRO), har forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning bidraget til retningsliner for, hvordan genopretningsarbejdet kan gennemføres.

Professor Palle Madsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, som deltager i arbejdet fortæller:

Det er en opgave af gigantiske dimensioner for hele kloden, som i sit udgangspunkt svarer til den omstilling Danmark var igennem for mere end 200 år siden, hvor store dele af det danske landskab var præget af sandflugt, erosion og forarmning af dyrkningsgrundlaget. Kun en fremsynet indsats sikrede en omstilling, som blev afgørende for det produktive danske landskab, der har skabt en vigtig del af grundlaget for nutidens velfærd”.

Det praktiske arbejde med at genoprette skov og skovlandskaber kræver frø, planter og frøkilder i store mængder, til både tilplantning og naturlig foryngelse for at kunne imødegå vand og vind erosion, genopbygge jordens frugtbarhed og fremme en økonomisk og økologisk bæredygtig produktion af både fødevarer, foder og træ til forskellige formål.

Specialkonsulent Søren Moestrup fra Instituttet siger:

Danmark har særlige forudsætninger for at bidrage til dette arbejde både på grund af vores hjemlige historiske erfaringer, men især fordi Danida har støttet vores arbejde. Danida har gennem næsten 50 år fra midt i 1960’erne til først i 2000 støttet opbygningen af danske kompetencer til at bistå med den type arbejde i troperne som et led i Dansk udviklings- og miljøbistand”.

Seniorrådgiver Lars Graudal tilføjer:

I dag, hvor Danida ikke længere i så høj grad støtter denne type arbejde, har lande som Tyskland og Norge taget over, men den danske ekspertise efterspørges fortsat. Norge har netop bevilget, hvad der svarer til mere end 50 millioner danske kroner til et skovfrøprogram i Etiopien, som skal understøtte genopretning af mere end 15 millioner ha ødelagte landskaber".

Sammen med rådgivere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og lokale institutioner i Etiopien skal The World Agroforestry Centre med hovedsæde i Nairobi, stå for implementeringen af dette program i de næste 4-5 år.

Læs mere

Den internationale union af skovforskningsorganisationer

The World Agroforestry Centre

Den netop afholdte konference på Puerto Rico har gjort status for fremdriften i sit arbejde

Nationale tilsagn om genopretning har nu nået de 150 millioner ha