12. april 2018

Få mere biodiversitet og større oplevelsesværdi med grønne tage

KONFERENCE

Grønne tage er for alvor kommet i fokus som ekstra m2 til at øge biodiversitet, natur og rekreativ værdi i byerne. På årets Grønne Tage konference sætter Skovskolen fokus på de særligt frodige af slagsen, og internationalt anerkendte eksperter fortæller seneste nyt om bl.a. plantevalg.

Grønne tage bliver også kaldt byens femte facade. Og i flere og flere byer har man fået øjnene op for, at denne grønne facade kan øge både biodiversitet, mængden af bynatur og byens rekreative værdi.

Grønne tages egenskaber som vandtilbageholdende og vandfordampende element hjælper samtidig på klimatilpasningens udfordring med at forsinke regnvand til kloakkerne.

Fokus på frodighed
Skovskolen holder hvert år en konference om grønne tage. I år sætter vi fokus på de mere frodige tage, som med lang og varieret blomstring øger biodiversiteten og oplevelsesværdien i byen markant. Denne type tage står i modsætning til de mere traditionelle sedum-tage, som har et ensartet udtryk henover sæsonen og kun ca. tre ugers blomstring.

Inspiration fra internationale eksperter
På konferencen ser vi på, hvordan man får succes med plantevalg til frodige, diverse og driftsvenlige grønne tage og tag-parker; og hvordan man dermed sikrer biodiversitet på sit tag.

Der vil være ny inspiration at hente, dels fra eksisterende anlæg i Danmark og udlandet, dels fra førende og internationalt annerkendte eksperter på området. Konferencens keynote speakere er Nigel Dunnet og James Hitchmough, som begge er forskere og forfattere til utallige fagbøger.