4. september 2018

Flere skal kunne opleve den danske natur

Dansk natur byder på et væld af unikke oplevelser, men det kan være svært at komme ud i den. Et nyt projekt i Friluftsrådet vil undersøge, hvordan man kan skabe flere og bedre stier og ruter på tværs af kommuner og regioner. Skovskolen er med i undersøgelserne.

Friluftsrådet vil med et nyt initiativ kaste lys over, hvordan man kan skabe flere og bedre stier og ruter på tværs af kommuner og regioner. Det kan for eksempel være vandrestier, cykelruter, kano- og kajakruter og ridestier, men det kan også være ruter, der kobler de forskellige aktiviteter sammen.

Mere viden om stiplanlægning

Et konsortium bestående af BARK Rådgivning A/S og forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet - herunder også Skovskolen - gennemfører projektet.

”Vi har i mange år arbejdet med, hvordan friluftsliv faciliteres bedst muligt. Og gode stier og ruter er helt centrale for befolkningens adgang til naturoplevelser. Derfor er vi glade for at kunne bidrage til dette vigtige projekt,” siger specialkonsulent Søren Præstholm fra Skovskolen.

Projektet indsamler viden om stiplanlægningen i vores nabolande, og gennemfører workshops med centrale aktører, der arbejder med stier og stiplanlægning i Danmark.

Markant aftryk

”Det er første skridt i et tæt samarbejde mellem centrale aktører og myndigheder på området. Håbet er, at vi ved at bringe dem sammen om løsningen kan sætte et markant aftryk på danmarkskortet,” siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet, til friluftsraadet.dk.

Forundersøgelsen forventes at være færdig til februar 2019. Initiativet er støttet med Udlodningsmidler til Friluftsliv.