27. oktober 2017

Flere kan nu uddanne sig til åmand

ÅMAND

Åmandsuddannelsen flytter fra privat til AMU-regi. Det sker som en del af et nyt strategisk samarbejde mellem Ferskvandscentret i Silkeborg og Skovskolen i Nødebo. Samarbejdet betyder, at langt flere får mulighed for at uddanne sig til åmand her og nu, og at kvaliteten af vandløbsplejen dermed styrkes på længere sigt.

I disse år udliciteres kommunernes vandløbsopgaver i stigende omfang til private entreprenører. Derfor skal kommunerne have mulighed for at stille krav til, at de, der udfører opgaven, har gennemført en anerkendt åmandsuddannelse.

Det bliver nu muligt, fordi langt flere fremover får mulighed for at tage denne uddannelse. Ferskvandscentret i Silkeborg overdrager nemlig åmandsuddannelsen til Skovskolen i Nødebo. Dermed bliver uddannelsen udbudt som et AMU-kursus, og det gør uddannelsen økonomisk tilgængelig for langt flere.

Læs mere om åmandskursus på Skovskolen
Find mere om uddannelsen til vandløbstekniker

Ferskvandscentret har siden 1987 stået for uddannelsen. Her konstaterer man, at der er blevet færre kommunale åmænd som følge af udliciteringen. Og at de private entreprenører, der får opgaven, i langt mindre grad end de kommunale kommer på kursus.

Forbedrer vandmiljøet
”Vi har gennem længere tid set et stigende behov for, at branchens medarbejdere får en forsvarlig uddannelse. Samtidig ønsker vi fortsat at være med til at forbedre det danske vandmiljø. At åmandsuddannelsen nu bliver et AMU-kursus gør, at flere kan tage uddannelsen, og dermed, at vi kan imødekomme begge dele. Samtidig vil vi fortsat give åmændene mulighed for at videreuddanne sig gennem Vandløbsteknikeruddannelsen, som er en overbygning til åmandsuddannelsen.,” siger Thomas Plesner, kursuschef på Ferskvandscentret.

Både i 2018 og 2019 vil åmandsuddannelsen blive udbudt på kursusstedet Vejlsøhus – Ferskvandscentrets kursusejendom i Silkeborg. Hvis der er efterspørgsel nok, vil uddannelsen også blive udbudt i Nødebo.

”Vi glæder os til at udbyde åmandsuddannelsen i AMU-regi. Den passer godt til den faglige profil, vi har, og generelt har vi mange års erfaring med AMU-kurser til hele natursektoren. Vi har nu sat gang i den endelige godkendelsesproces sammen med Undervisningsministeriet, ” siger Rasmus Brodersen, videncenterchef på Skovskolen og ansvarlig for skolens AMU-kurser.

Styrket efteruddannelse
Overdragelse af åmandsuddannelsen og koordinering i forhold til efteruddannelsen til vandløbstekniker er en del af et større, strategisk samarbejde de to parter imellem. Samarbejdet vil betyde, at Skovskolen fremover vil afholde andre af sine kurser og efteruddannelser i de flotte omgivelser ved Vejlsøhus, og at de to parter sammen vil udvikle dele af efteruddannelsen inden for skov-, natur-, have- og parkområdet.

Mere information om samarbejdet
Thomas Plesner
Kursuschef på Ferskvandscentret
Telefon 22 97 23 51
Mail tp@fvc.dk

Rasmus Brodersen
Videncenterchef og ansvarlig for AMU-kurser på Skovskolen
Telefon 21 22 89 34
Mail rasb@ign.ku.dk

Thomas Færgeman
Forstander på Skovskolen
Telefon 31 65 31 00
Mail thf@ign.ku.dk