15. marts 2019

Buske skal beskytte unge træer mod sultne rådyr

Rådyr og krondyr sætter gerne tænderne i unge træer, når det er småt med føde. Derfor er unge træer ofte hegnet ind, men det er en dyr løsning. Et forskningsprojekt på Skovskolen, Københavns Universitet, undersøger muligheden for i stedet at bruge buske og andre træer som beskyttelse mod det sultne vildt.

”Tidligere studier har vist os, at der er træ- eller buskarter, som hjorte går udenom. Derfor er det interessant at teste, om vi kan bruge disse arter til at beskytte de træer, vi gerne vil have til at vokse i skovene.” Det fortæller Cathrine Steffy Pater, ph.d.-studerende ved Skovskolen, Københavns Universitet.

Disse træer og buske går hjortene udenom, fordi de enten smager grimt, har stærk lugt eller stikker. Det kan fx være planter som aronia (surbær) eller solbær. Ved først at få et jordstykke med disse buske godt etableret, kan man derefter plante træer ind blandt buskene – og dermed undgå, at hjortene spiser de spæde træer.

Ikke konkurrenter til træerne

Buskene vil aldrig nå en højde, der gør dem til konkurrenter til de træer, de er plantet for at beskytte. Efterhånden som træerne vokser til, vil buskene visne. Men det sker først, når træerne har nået en højde og robusthed, hvor de kan tåle at blive en del af hjortenes menu uden at gå ud.

Cathrines forsøg med buske foregår bl.a. i Birkebæk Plantage syd for Herning. Sammen med skov- og naturteknikerelever fra Skovskolen plantede hun i 2018 eg og bøg ind i et buskbælte af aronia og røn. Buskbæltet blev etableret ved såning i 2014.

Skal sikre variation

”Vi kan se, at vildtet er til stede, da det er gået hårdt ud over de små rønnetræer. Aroniabuskene, derimod, bliver stort set ladt være. Det bliver spændende at se til sommer, om de nyplantede bøge og ege vil kunne modstå vildttrykket ved at være pakket ind i disse buske ”, siger Cathrine.

Det overordnede formål med Cathrines projekt er finde metoder til at plante en stor variation af træer på en billig og sikker måde. En stor variation af træarter vil ruste vores danske skove mod fremtidige klimaforandringer.

Billedet viser løvtræbæltet med røn og aronia fra 2014 og med indplantning af bøg og eg i 2018.

FAKTA

Ph.d.-projektet om billig og vildtrobust etablering af forskellige træarter i Birkebæk Plantage er et samarbejde mellem Skovskolen, Københavns Universitet, og Hedeselskabet, som også har støttet projektet.

Det forudgående projekt med sået røn og aronia fra 2014 blev anlagt i et samarbejde mellem Hedeselskabet og Palle Madsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Projektet var støttet af Dansk Plantageforsikring.