Tiltrædelsesforelæsning om udeskole – Københavns Universitet

Skovskolen > Om Skovskolen > Kalender > Tiltrædelsesforelæsnin...

Tiltrædelsesforelæsning om udeskole:

Børn, natur og sundhedsfremme

Peter Bentsen er Danmarks første professor i udeskole og udepædagogik, tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Peter vil forelæse med udgangspunkt i titlen og spørgsmålet: 'Er udeskole en universel 'add-in'-tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse i skolen?'

Dagen vil også byde på andre oplæg om forskellige aspekter af udeskole, udepædagogik og et nyt samarbejde om børn, natur og sundhedsfremme.

Deltagelse er gratis, og forelæsningen er åben for alle. 

Forelæsningen og seminaret finder sted på Skovskolen i auditoriet.

Efter seminaret er Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Steno Diabetes Center Copenhagen og Peter Bentsen værter ved en reception.

Det er muligt at medbringe børn, som kan deltage i udeskole- og -pædagogiske aktiviteter, mens seminaret varer. 

Fokus på udelæring
Professoratet i udeskole og udeskolepædagogik skal videreudvikle fagmiljøet inden for friluftsliv, naturformidling og udelæring.
Læs mere om det i nyheden i anledning af Peter Bentsens tiltrædelse 1. februar 2018.