Tiltrædelsesforelæsning om udeskole – Københavns Universitet

Skovskolen > Om Skovskolen > Kalender > Tiltrædelsesforelæsnin...

Tiltrædelsesforelæsning om udeskole

Peter Bentsen er Danmarks første professor i udeskole og udepædagogik, tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN). 

Program for dagen følger.
Deltagelse er gratis og forelæsningen er åben for alle. 
Efter forelæsningen byder Skovskolens Spisehus på forfriskninger.

Fokus på udelæring
Professoratet i udeskole og udeskolepædagogik skal videreudvikle fagmiljøet inden for friluftsliv, naturformidling og udelæring.
Læs mere om det i nyheden i anledning af Peter Bentsens tiltrædelse 1. februar 2018.