Naturvejlederuddannelsen infoaften

Kom til online informationsmøde på naturvejlederuddannelsen 15. september 2022

Hør mere om naturvejlederuddannelsen, mød underviserne og snus til de forskellige moduler på uddannelsen