AFLYST Informationsaften for Friluftsvejleder - ny dato følger

Friluftsvejledere på vandetInformationsaften på Friluftsvejlederuddannelsen på Københavns Universitet
12. marts klokken 17.00-21.00 er desværre AFLYSTp
å grund af situationen med corona-virus. Ny dato følger.

For sidste nye om informationsaften - følg med på Friluftsvejleders Facebookside