Anvendt plantekendskab

For dig der vil opgradere dit kendskab til træer, buske, stauder og græsser anvendt i det urbane landskab

Kursister kigger på planter i byen

Kurset udvider dit plantekendskab og øger din viden om en lang række arters anvendelsesmuligheder i byens grønne rum.

Ved 6 vandringer i København på fredag eftermiddage i maj og juni tager vi fat i ca. 180 arter, der kan anvendes i byens rum. Udvalget omfatter både gængse og mindre brugte arter af træer, buske, slyngplanter og stauder. Vi identificerer kendetegn og diskuterer arternes krav til vækstvilkår, deres anvendelse og drift.

 

Kurset omfatter seks byvandringer i København og indgår som valgfag på uddannelsen til urban landskabsingeniør på Skovskolen. Der kan maksimalt deltage 25 personer på kurset.

Prisen for eksterne deltagere er 5.800 kr.

 

 

Uanset om du arbejder med projektering, forvaltning eller drift af byens grønne elementer vil kurset kunne understøtte dit arbejde med planter som materiale.

Kurset vil:

 • forbedre dit plantekendskab og gøre dig i stand til at identificere en lang række arter
 • styrke din forståelse af sammenhængen mellem vækstvilkår og godt plantevalg
 • skærpe din opmærksomhed på artsvalg i forhold til anvendelse på kort og langt sigt
 • forbedre din evne til at indgå i en dialog om arternes potentiale i en driftsmæssig sammenhæng
 • klæde dig bedre på til at argumentere i faglige diskussioner om udvikling af eksisterende og planlagte beplantninger

 

 

Kurset er for dig, der arbejder - eller ønsker at arbejde – mere målrettet med anvendelse af et større udvalg af planter i byens rum, uanset om det er som forvalter, driftsansvarlig, entreprenør eller rådgiver.

Måske arbejder du med at forvalte og/eller drifte beplantningselementer i den urbane grønne sammenhæng, fx i kommunale forvaltninger, i rådgivende virksomheder, boligselskaber, forsyningsselskaber eller på kirkegårde. Du kan også være entreprenør med ønske om at byde på opgaver, der omfatter drift og udvikling af byens grønne områder, hvor udviklingen går mod mere komplekse og sammensatte beplantninger.

Deltagerne har typisk en baggrund som jordbrugsteknologer, skov- og landskabsingeniører, urbane landskabsingeniører, landskabsarkitekter, arkitekter eller tilsvarende.

 

 

Kursusdage (alle dage 13:30-16:30):

 • 29. april
 • 6. maj
 • 20. maj
 • 3. juni
 • 10. juni
 • 17. juni

 

 

Har du spørgsmål til kurset i anvendt plantekendskab, er du meget velkommen til at kontakte Anders Dam andam@ign.ku.dk og Oliver Bühler olb@ign.ku.dk