Booking af faciliteter på Skovskolens område – Københavns Universitet

Skovskolen > Om Skovskolen > Booking af faciliteter

Booking på Skovskolen

Skovskolen har to shelterpladser og en samisk kaate, som kan bookes til faglige formål. Hvis faciliteterne er ledige, kan de bookes af privatpersoner tidligst en uge i forvejen

Hvem kan booke?

 • Skovskolens undervisere har fortrinsret til faciliteterne
 • Videregående uddannelser og lokalområdets skoler og institutioner kan booke Skovskolens faciliteter til naturpædagogiske formål
 • Spejdergrupper, sportsfolk og private grupper har ikke mulighed for at booke, men er altid velkomne til at bruge faciliteterne gratis, når de er ledige
 • Privatpersoner kan booke, hvis faciliteterne er ledige, og tidligst en uge før arrangementet.

Hvornår kan du booke?

 • Hvis du er fra en videregående uddannelse, kan du booke en måned og senest 14 dage før din begivenhed
 • Er du fra en skole eller institution i lokalområdet, kan du tidligst booke 14 dage før
 • Er du privatperson, kan du tidligst booke en uge før.

Hvad med det praktiske?

 • Brænde og bål: Brug bålområdet og hold opsyn. Medbring selv brænde eller saml tørt brænde i skovbunden
 • Toiletforhold: Med bookingbekræftelsen får du informationer om toiletter og das
 • Affald: Tag jeres affald med jer igen
 • Vand: Med bookingbekræftelsen får du information og hvor I kan finde vand.

Spørg om at booke

Den store shelterplads
Her er fire sheltere med plads til 6-8 i hver og en stor, overdækket bålplads med bænke.
Pris: kr. 2.500,- ekskl. moms.
Book Den store shelterplads
Den lille shelterplads
Her er en shelter med plads til 6-8 personer og bålplads med siddepladser til 10-15 personer.
Pris: kr. 1.500,- ekskl. moms.
Book Den lille shelterplads
Kaaten
Kaaten er et samisk telt, der både kan bruges som spisesal og undervisningslokale.
Pris: kr. 3.000,- ekskl. moms.
Book Kaaten på Skovskolen