Booking af faciliteter

Friluftsfaciliteterne på Skovskolen Nødebo kan bookes til faglige formål 

 

  • Skovskolens undervisere har fortrinsret til faciliteterne
  • Videregående uddannelser og lokalområdets skoler og institutioner kan booke Skovskolens faciliteter til naturpædagogiske formål
  • Spejdergrupper, sportsfolk og private grupper har ikke mulighed for at booke, men er altid velkomne til at bruge faciliteterne gratis, når de er ledige
  • Faciliteterne kan ikke bookes i kommercielt øjemed

Skovskolens faciliteter er forbeholdt undervisningsformål, og kan derfor ikke bookes til private arrangementer.

 

 

  • Hvis du er fra en videregående uddannelse, kan du booke tidligst en måned og senest 14 dage før din begivenhed
  • Er du fra en skole eller institution i lokalområdet, kan du booke tidligst 14 dage før din begivenhed

 

 

  • Brænde og bål: Brug bålområdet og hold opsyn. Medbring selv brænde eller saml tørt brænde i skovbunden
  • Toiletforhold: Med bookingbekræftelsen får du informationer om toiletter
  • Affald: Tag jeres affald med jer igen
  • Vand: Med bookingbekræftelsen får du information og hvor I kan finde vand.

 

Spørg om at booke