7. september 2023

Udeskolevejleder

Modulets sigte er, at du med viden om pædagogiske teorier, metoder og arbejdsformer kan udvikle og gennemføre forløb med lokalområdet som læringsarena og kundskabskilde. Modulet er et valgmodul på naturvejlederuddannelsen.

10 ECTS

Udeskolevejleder

 

Gennem modulet får du viden om:

 • begreberne udeskole, og udepædagogik for børn og unge
 • de læreprocesser, der knytter sig til udeskolepædagogikkens læringspotentiale i forhold til skolens faglige mål
 • udeskolekriterier, teorier og deres praktiske anvendelse
 • faktorer, der knytter sig til bevægelse i naturen i forhold til undervisningsmål, kompetencemål og læringsplaner for børn og unge
 • didaktik og didaktiske modeller i relation til forskellige læringsrum

 

 

Modulet giver dig en række færdigheder. Du vil kunne:

 • planlægge et meningsfuldt udeskoleforløb for en bestemt målgruppe med baggrund i skolens faglige mål
 • beherske forskellige tilgange til læreprocesser i udeaktiviteter med lokalområdet og naturen som læringsrum
 • omsætte viden om udepædagogik og udeskole til planlægning, gennemførsel og evaluering af udeaktiviteter i nærmiljøet med udvalgte målgrupper på baggrund af udeskoledidaktiske modeller og arbejdsformer
 • inddrage natur og kulturelle temaer og perspektiver knyttet til læring i naturen
 • begrunde didaktiske overvejelser i forhold til udeaktiviteter med forskellige målgrupper, til kollegaer, ledelse/organisation
 • planlægge aktiviteter i åben skole regi, herunder samarbejde med lokale virksomheder, kommunen og andre af nærområdets oplagte samarbejdspartnere

 

 

Modulet giver en række kompetencer. Du vil kunne:

 • udvælge og formidle læringsaktiviteter i forhold til målgruppens forudsætninger herunder fokus på sundhed og trivsel, også på ture med overnatning, samt kortere bevægelsesaktiviteter i naturen
 • indsamle viden, og samarbejde med aktører fra lokalområdet i udviklingen af læringsaktiviteter i de lokale natur- og kulturrum
 • indgå i udepædagogiske natur- og friluftslivsprojekter i f.eks. kommunal regi, skole eller institution
 • identificere og udvikle egen naturvejledning i teori og praksis i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter i naturen
 • reflektere over og argumentere for udeaktiviteters potentiale i naturvejledning

 

 

 

 

Modulet afvikles næste gang:
august til oktober 2023.