Naturvejledning på børneområdet

Det er målet, at den studerende får indgående kendskab til aldersgruppen i relation til at sikre formidlings- og læringsaktiviteter der passer til aldersgruppens forudsætninger. Modulet er et valgmodul på naturvejlederuddannelsen.

10 ECTS

Børn

 

Gennem modulet får du viden om:

 • formidling af natur og den pædagogik, der relaterer sig til mindre børn (0-6 år)
 • læreprocesser der knytter sig til mindre børn, herunder også viden om motorisk udvikling og sprogudvikling
 • pædagogiske læreplaner og betydning for den pædagogiske praksis
 • hvordan man arbejder aktivt med motivation og begejstring i børnehøjde
 • naturdannelse og de forskellige elementer der knytter sig hertil
 • specifikke planter, dyr og andre fænomener, der særligt knytter sig til målgruppen
 • naturoplevelsens faser og hvordan man som naturvejleder pædagogisk, didaktisk og metodisk kan understøtte disse faser

 

 

Modulet giver dig en række færdigheder. Du vil kunne:

 • beherske forskellige tilgange og formidlingsformer til udeaktiviteter med naturen som læringsrum i en meningsfuld praksis
 • omsætte viden om udepædagogik til planlægning, gennemførsel og evaluering af udeaktiviteter i nærmiljøet med udvalgte målgrupper
 • inddrage natur- og kulturmæssige temaer og perspektivere børns læring i/om naturen
 • begrunde didaktiske overvejelser i forhold til naturforløb og udeaktiviteter til børn
 • lave målrettet længere forløb med natur der har en pædagogisk og dannelsesmæssigt sigte
 • skabe dialog og refleksion om naturen sammen med og mellem børn
 • omsætte viden om udepædagogik til planlægning, gennemførsel og evaluering af udeaktiviteter i nærmiljøet med udvalgte målgrupper

 

 

Modulet giver en række kompetencer. Du vil kunne:

 • udvælge naturformidlingsaktiviteter der passer til aldersgruppens forudsætninger – både korte og lange læringsforløb
 • indsamle viden, og samarbejde med aktører fra lokalområdet i udviklingen af naturaktiviteter i den lokale natur
 • indgå i udepædagogiske naturprojekter i fx. kommunal regi, eller på tværs af institutioner
 • kan identificere og udvikle egen naturvejledning med baggrund i teori og praksis
 • kan reflektere over og argumentere for udeaktiviteters potentiale i naturvejledning og samspil. med læringsforløb i f.eks. vuggestue og børnehave

 

 

Datoer efterår 2023         

 • 1. september
 • 7. september
 • 8. september
 • 21. - 23. september: TUR
 • 5. oktober
 • 6. oktober
 • 12. oktober
 • 13. oktober
 • 26. oktober
 • 27. oktober

Ansøgningsfrist
1. august 2023

Pris
11.000 kr.
Hertil skal regnes et mindre beløb til mad og evt. overnatning.