Naturvejlederen

På dette obligatoriske modul på naturvejlederuddannelsen får du grundlæggende viden og erfaring med udvikling, planlægning, organisering og ledelse af målgrupper i din naturvejledning. Du får kendskab til og praksis erfaringer med forskellige formidlingsmetoder og -teknikker, samt kan kvalificere og udvikle din personlige formidlingsstil og kendskab til dine egne styrker og udviklingsmuligheder. 

10 ECTS

Naturvejleder underviser

Gennem modulet får du viden om

 • naturvejledningens pædagogiske værdier og historie
 • dit eget ståsted, dine styrker og personlige værdier i den direkte formidling
 • forskellige formidlingsteknikker og -tilgange samt deres betydning for deltagernes motivation, medvirken og engagement, f.eks. i udvikling og organisering af formidling og længere læringsforløb
 • metoder til feedback og faglig vejledning
 • pædagogik og didaktik, der styrker læring og forståelse af naturen
 • at lede, involvere og håndtere deltagere i naturen

 

 

Modulet giver dig en række færdigheder. Du vil kunne:

 • anvende forskellige formidlings- og fortælleteknikker samt læringsformer i din naturvejledning.
 • planlægge kvalificeret og struktureret undervisnings- og formidlingsforløb, der tager hensyn til målgruppers forskellige behov og muligheder
 • anvende forskellige feedback- og vejledningsmetoder
 • anvende forskellige metoder til at lede, planlægge og udvikle formidlingsforløb
 • etablere gode formidlings- og læringsrum i naturen, der understøtter formidlingens formål
 • anvende deltagerinvolverede metoder i naturvejledningen

 

 

Modulet giver en række kompetencer. Du vil kunne:

 • reflektere over dine egne værdier, kompetencer og idealer i relation til din rolle som naturvejleder
 • reflektere, analysere og beherske valg af læringsformer samt formidlings- og fortælleteknikker i et formidlingsforløb
 • forholde dig kritisk til egen formidling samt evaluere undervisnings- og formidlingsforløb
 • understøtte en god feedbackkultur med anvendelse af feedback og vejledningsmetoder
 • anvende og inddrage naturrum og naturfænomener i din formidling

 

 

 

 

Der er løbende ansøgning og optagelse til næste ledige periode, der starter i februar 2024.

Modulet er fuldt booket i 2023.

Datoer 2023
Torsdag den 26. januar 2023 kl. 17 – 21:
Introduktionsaften for nye studerende

23. – 24. februar: Studiestart på modul 1
6. – 9. marts
29. – 31. marts
19. – 21. april
8. – 9. maj: Eksamen

Pris
11.000 kr.
Hertil skal regnes et mindre beløb til mad og evt. overnatning