7. juni 2025

Natur, trivsel og sundhed

Anvendelse af naturvejledning for at fremme sundhed og trivsel og integrere øvelser i naturen i kortere eller længere forløb i samarbejde med andre fagprofessioner.  Modulet er et valgmodul på naturvejlederuddannelsen.

10 ECTS

Menneske hviler benene op ad et træ

 

Gennem modulet får du viden om:

 • sammenhængen mellem naturvejledning og sundhed
 • naturinterventioners betydning for trivsel og livskvalitet
 • kendskab til udvalgte mentale, fysiske og sociale sundhedsproblematikker
 • menneskelige forandringsprocesser i et sundhedsperspektiv
 • transfer mellem naturvejledning og hverdagens udfordringer/trivsel
 • faglige argumenter for at anvende natur i arbejdet med specifikke målgrupper

 

 

Modulet giver dig en række færdigheder. Du vil kunne:

 • integrere oplevelser, aktiviteter og øvelser i naturen i arbejdet for bedre mental, fysisk og social trivsel
 • anvende og håndtere et mentalt, fysisk og socialt perspektiv i din naturvejledning
 • organiserer, strukturer, organisere og gennemføre naturvejledningsforløb for udvalgte målgrupper med særlige behov
 • anvende naturens fænomener samt naturens rum til at arbejde med mestringsoplevelser
 • facilitere og styrke målgruppers refleksioner og meningsskabelse gennem oplevelser og aktiviteter i naturen
 • integrere naturvejledning i forløb og etablere et samarbejde med andre relevante indsatser og professioner
 • anvende metoder til transfer af læring

 

 

Modulet giver en række kompetencer. Du vil kunne:

 • forstå og samarbejde med andre professioner og indgå i et tværfagligt samarbejde
 • indgå og skabe merværdi i trivsel og sundhedsrelaterede projekter
 • udvikle og forholde dig kritisk til naturvejlederpraksis i relation til målgrupper med særlige behov
 • indgå i sundhedsrelaterede projekter i fx. kommunal regi, skole eller institution indenfor naturvejledningens fagområde
 • planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet naturvejledning relateret til forebyggende sundhed

 

 

Der er ikke fastlagt datoer og pris for dette modul.