7. juni 2025

Ledelse og samskabelse i naturvejledning

Du bliver i stand til at facilitere og lede forandringsprocesser samt medvirke til, og indgå i, udviklingssamarbejde med relevante parter. Derigennem kan du medvirke til at kvalificere, inddrage og udvikle mulighederne i naturen, som en del af løsningen for udvalgte problematikker. Modulet er et valgmodul på naturvejlederuddannelsen.

10 ECTS

Samskabelse på naturvejlederuddannelsen

 

Gennem modulet får du viden om:

 • forvaltninger og aktører i kommunalt regi, der har betydning for udviklingsprojekter inden for naturvejledningens praksisområde
 • værdiskabende samarbejde med udvalgte fonde
 • organisering planlægning og afholdelse af fora for læring og udvikling
 • teori og metoder der fremmer motivation, engagement og ejerskab hos deltagende aktører
 • arbejdsprocessen fra afklaring, planlægning og til udførelse

 

 

Modulet giver dig en række færdigheder. Du vil kunne:

 • facilitere møder og fremme en nysgerrig og åben dialog blandt deltagerne
 • skabe og styre en frugtbar dialog via dialogbaserede teknikker
 • igangsætte og reflektere over læreprocesser hos fagprofessionelle
 • designe og afholde værdiskabende møder og workshops
 • håndtere interessenters forskellige interesser og ambitioner i et fælles samarbejde

 

 

Modulet giver en række kompetencer. Du vil kunne:

 • anvende og reflektere over udviklingsorienterede og innovative metoder
 • lede og afholde fora for læring og udvikling i relation til naturvejlednings formål
 • arbejde konstruktivt med modsatrettede perspektiver og forskellige interesser
 • skabe og lede en forandringsproces 
 • undersøge behov og skabe dialog på mange forskellige niveauer

 

 

Der er ikke fastlagt datoer og pris for dette modul.