7. juni 2025

Kulturformidling i naturvejledning

Med udgangspunkt i danske landskabers fortidsminder, kulturmiljøer og tilhørende kulturhistorie lærer du at formidle de spændende historier som knytter sig til disse, samt til de naturtyper som er opstået ved kulturbrug. Det er desuden centralt, at du reflekterer over forholdet mellem natur og kultur, og hvilken betydning denne viden kan have samt hvordan den kan formidles. Modulet er et valgmodul på naturvejlederuddannelsen.

10 ECTS

Kulturformidling i naturvejledning

 

Gennem modulet får du viden om:

 • mennesket påvirkning af landskaber historisk set
 • relevante fortidsminder, kulturmiljøer og landskabelige påvirkninger
 • historisk brug af landskaber, som har skabt nogle af de beskyttede naturtyper i Danmark
 • natursyn i relation til kulturhistorie

 

 

Modulet giver dig en række færdigheder. Du vil kunne:

 • se kulturelle spor i landskaber og relatere dette til historiske begivenheder
 • formidle menneskets anvendelse af landskabet til forskellige målgrupper
 • anvende metoder til stedsbaseret formidling og læringsforløb om fortidsminder, kulturmiljøer, og relevante ”kultur-naturtyper”
 • identificere kulturelle elementer i et landskab

 

 

Modulet giver en række kompetencer. Du vil kunne:

 • reflektere over forholdet mellem kultur og natur om omsætte denne viden til involverende formidling
 • reflektere over, og argumentere for undervisningsforløb som formidler kulturhistorien i landskabet
 • udvælge og argumentere for aktiviteter inden for kulturhistorie som bidrager til en læringsproces eller anden form for formidling med det formål at formidle landskabets historie
 • forholde sig til bæredygtighed i relation til natur og kultur

 

 

Der er ikke fastlagt datoer og pris for dette modul.