Iværksætteri og projektudvikling i naturvejledning

Du lærer at understøtte og iværksætte tværgående, samarbejder og udviklingsprojekter ved at sætte dine kompetencer inden for projektledelse, -planlægning og entreprenørskab i spil. Målet er at skabe samfundsrelevante udviklingsprojekter med afsæt i naturvejledningen. Modulet er et obligatorisk modul på naturvejlederuddannelsen.

10 ECTS

Mennesker

 

Gennem modulet får du viden om:

 • grundlæggende projektledelseselementer og -planlægning og entreprenørskab
 • undersøgende metoder til at afdække samfundsbehov
 • grundlæggende projektværktøjer fra ideudvikling til budgetopfølgning
 • naturvejledningens historie og traditioner, i et dansk og internationalt perspektiv som inspiration til egen naturvejledning.
 • naturvejledning i globalt perspektiv
 • tværfagligt samarbejde, ressourceallokering samt fundraising

 

 

Modulet giver dig en række færdigheder. Du vil kunne:

 • anvende viden om projektledelse og -planlægning samt entreprenørskab i konkrete projekter med bæredygtigt fokus
 • integrere naturvejledningens forskellige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger i udviklingsprojekter
 • skabe, fastholde og udvikle dialog med borger, brugere og samarbejdspartnere
 • identificerer relevante projektmuligheder og tiltag samt forberede, planlægge og gennemføre dem

 

 

Modulet giver en række kompetencer. Du vil kunne:

 • understøtte og udvikle relevante tværgående samarbejder og udviklingsprojekter f.eks. på tværs af kommunale forvaltninger eller fagområder
 • udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere egne projekter med naturvejledning som omdrejningspunkt
 • inddrage nationale og internationale perspektiver og naturvejledningstraditioner med et samfundsrelevant formål

 

 

Datoerne for modulet i 2023-24 er:
5.- 6. oktober 2023
13. oktober
27. oktober
9. - 10. november
17. november
30. november
1. december
8. december
5. januar 2024
18. - 19. januar 2024: Eksamen

Pris:
11.000 kr.
Hertil skal regnes et mindre beløb til mad og evt. overnatning