Dansk natur og stedbaseret læring

På dette obligatoriske modul på naturvejlederuddannelsen lærer du at formidle danske naturtyper/arter til forskellige målgrupper. Der lægges vægt på at inddrage dine egne erfaringer fra praksis til at udvikle din formidlings- og naturviden. Modulet har især fokus på tilegnelse af faglig viden om dansk natur på en række forskellige lokaliteter i Danmark.

10 ECTS

Naturvejledning på stranden

 

Du får viden om:

 • danske naturtyper og karakteristiske arter (flora og fauna) på de givne lokaliteter
 • naturforvaltning i relation til biologisk mangfoldighed
 • forvaltningsformål, adgangsmuligheder og eventuelle begrænsninger for aktiviteter og færdsel
 • varierede læringsforløb baseret på målgruppekendskab
 • stedets betydning og stedbaseret formidling
 • forskellige natursyns betydning for naturvejledning

 

 

Modulet giver dig en række færdigheder. Du vil kunne:

 • anvende nyeste viden om naturforvaltning og omsætte dette til involverende formidling med fokus på forundring, motivation og ejerskab
 • demonstrere formidling om økologi, flora og fauna samt biodiversitet for karakteristiske danske naturtyper
 • planlægge og udvikle naturoplevelser samt læringsforløb for forskellige målgrupper med fokus på progression
 • anvende metoder til at skabe overførbarhed fra oplevelser og læring i naturen til hverdagen
 • bruge naturvejledning som led i oplevelse, berigelse og dybere indsigt i personlige eller faglige problemstillinger samt læringsforløb

 

 

Modulet giver en række kompetencer. Du vil kunne:

 • reflektere over eget natursyn og betydningen for naturforvaltning og adgangsforhold i naturen
 • motivere andre, gennem sin formidling, til at reflektere over natursyn og målet med biodiversitet i dansk natur
 • reflektere over, og argumentere for, valg og fravalg i undervisningsforløb med biodiversitet, flora og fauna samt naturtyper
 • udvælge og argumentere for aktiviteter, der har til formål at formidle naturtyper, biodiversitet mm.

 

 

Datoerne for modulet i 2023 er:
1. - 2. maj
11. - 13. maj
8. - 10. juni
19. - 20. juni
20. - 22. august
14. - 15. september: Eksamen

Tilmeldingsfrist:
1. april 2023

Pris:
13.000 kr.
Hertil skal regnes et mindre beløb til mad og evt. overnatning