2. januar 2024

Biodiversitet og økologi

Her lærer du at udvikle, planlægge og gennemføre formidling hvor flora, fauna og biodiversitet samt naturforvaltningsmetoder er omdrejningspunktet. Biodiversitet og økologi er et valgmodul på naturvejlederuddannelsen.

10 ECTS

Hvepseedderkop

 

Gennem modulet får du viden om:

 • flora og fauna samt biodiversitet i relation til dansk natur (både lysåbne naturtyper og skovnaturtyper)
 • naturforvaltning af danske naturtyper (herunder viden om hvilke formål der kan forvaltes efter, eks. naturindhold eller rekreative interesser)
 • adgangsmuligheder og eventuelle begrænsninger for aktiviteter og færdsel
 • forskellige natursyn knyttet til debatten om biodiversitet i natur
 • biodiversitet og økologi i relation til bæredygtighed og klima

 

 

Modulet giver dig en række færdigheder. Du vil kunne:

 • anvende viden om flora og fauna, samt biodiversitet og naturforvaltning i en formidlingssituation
 • omsætte viden om naturforvaltning og danske naturtyper i involverende formidling
 • anvise og guide om hvor man må færdes i det danske landskab samt hvilke begrænsninger der kan være for aktiviteter (inkl. sikre, at de aktiviteter du anvender i din formidling lever op til regelsættet)
 • på en forståelig måde omsætte kompleks viden om biodiversitet, bæredygtighed og klima til en formidling der skaber refleksion
 • anvende deltagerinvolvering, dialog, debat og provokation som greb i formidlingen 

 

 

Modulet giver en række kompetencer. Du vil kunne:

 • reflektere over og argumentere for formidlingsforløb med biodiversitet som tema
 • udvælge og argumentere for aktiviteter som passer til at formidle et givent naturareal/-område
 • vurdere hvilke formidlingsaktiviteter der passer bedst til en given målgruppe og naturareal for at sikre den bedste formidling
 • forholde dig refleksivt til den grønne dagsorden og den politiske debat og inddrage dette på en vedkommende måde
 • initiere og opøve deltagernes evne til at reflektere over, og tage stilling til, deres natursyn og deres ståsted i debatten om biodiversitet, vores natur og klima

 

 

Der er ikke fastlagt datoer og pris for dette modul.