2. januar 2025

Bæredygtig naturturisme og oplevelsesøkonomi

På dette valgmodul på naturvejlederuddannelsen kan du lære at identificere, planlægge og gennemføre formidlingsaktiviteter med fokus på bæredygtig naturturisme samt sætte dette i relation til en oplevelsesøkonomisk kontekst. 

10 ECTS

Oprettelse af GIS-databaser

 

Gennem modulet får du viden om:

 • nationale organer der arbejder inden for en ramme af naturbaseret turisme
 • grundlæggende begreber og teori koblet til naturbaseret turisme og bæredygtig turisme
 • turismebegrebet og målgrupper i forhold til naturvejledning
 • oplevelsesøkonomi, markedsmekanismer og forretningsudvikling inden for turismeoplevelser og udvikling
 • forskellige aktører inden for oplevelsesøkonomien og mulige samarbejder i naturvejledning
 • bæredygtighedscertficeringers kobling til naturbaseret turisme, oplevelser og virksomhedsudvikling

 

 

Modulet giver dig en række færdigheder. Du vil kunne:

 • legitimere naturvejledning i relation til bæredygtig turisme
 • skabe oplevelsesorienteret oplevelser og have forståelse for processerne bag oplevelsesudvikling og afvikling
 • analysere, vurdere og arbejde kreativt og innovativt med at udvikle, planlægge og gennemføre formidlingsaktiviteter med udgangspunkt i et geografisk område til forskellige målgrupper
 • med udgangspunkt i konkrete målgrupper skabe formidling, der understøtter bæredygtige oplevelser
 • identificere efterspørgsmål og behov for naturvejledning og formidling i et givent geografisk område
 • kan identificere og redegøre for oplevelsesøkonomiens påvirkning af miljø, mennesker og samfund

 

 

Modulet giver en række kompetencer. Du vil kunne:

 • vurdere og reflektere over hvilke oplevelsesmuligheder, der inden for et geografisk område passer til forskellige målgrupper
 • vurdere hvordan den naturbaserede turismeindustri kan arbejde strategisk med formidling af naturoplevelser og tilpasse sit udbud af naturoplevelser til markedets efterspørgsel
 • understøtte, involvere og samarbejde med lokale aktører og centrale aktører inden for turisme om formidlingsaktiviteter, der er relevante inden for et geografisk område
 • udvikle formidlingsprodukter, der understøtter bæredygtig naturturisme i et givent område
 • reflektere kritisk over interessemodsætningsfyldte forhold imellem naturbaserede turismeaktører og samfunds- og miljømæssige behov

 

 

Der er ikke fastlagt datoer og pris for dette modul.