13. september 2022

Afgangsprojekt

Du afslutter naturvejlederuddannelsen med et afgangsprojekt. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og samlet skal projektet dokumentere, at naturvejlederuddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

10 ECTS

Afgangsprojekt

Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knytte sig til naturvejlederuddannelsens indhold som helhed og inddrage teorier og metoder, du har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler.

Du arbejder selvstændigt eller i gruppe med afgangsprojektet. Du modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet.

Du skal gennem afgangsprojektet vise at nedenstående viden, færdigheder og kompetencer er opnået.

 

  • teoretisk, praktisk og udviklingsbaseret viden om læreprocesser, pædagogik, vejledning og formidling af natur til forskellige målgrupper
  • viden om uddannelses- og samfundsmæssige forhold og problemstillinger i forhold til naturvejledning
  • forståelse for brug af faglige begreber og metoder i relation til naturvejledning

 

 

  • kan anvende naturvejledningens centrale metoder og værktøjer i teori og praksis
  • kan give forslag til løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier og metoder

 

 

  • kan deltage i udviklingsprocesser med tværfaglige problemstillinger med relevans for vejledning og læring i natur og friluftsliv
  • kan igangsætte og lede mindre forsøgsarbejder inden for feltet naturvejledning og -formidling
  • kan identificere egne læringsbehov og i tilknytning hertil udvikle egen vejledningspraksis og profession

 

Datoer:
Datoer er endnu ikke fastlagt.

Pris:
7.000 kr.
Hertil skal regnes et mindre beløb til mad og evt. overnatning