14. juni 2021
Udeskolecertificering

Udeskolecertificering

- læring, bevægelse og uderumsledelse

Med en certificering som udeskole lærer I at rykke undervisningen ud af skolens lokaler og bruge uderummet og lokalområdet i jeres undervisning. Udeskole giver læringsoplevelser, der inddrager krop, hjerne, sanser og følelser. Udeskole handler om både dannelse og uddannelse, om at skabe god undervisning der inddrager det hele menneske.

Bliv skarp til udeskole

Med en udeskolecertificering bliver I som personalegruppe klædt på til at iværksætte god udeskoleundervisning. Certificeringen giver:

 • inspiration og ideer til faglige læringsaktiviteter og lege i uderummet
 • kendskab til udelæringsarenaer og ressourcepersoner i lokalområdet
 • kompetencer i at lede og organisere undervisning i uderummet

 

Flere forskningsresultater har vist positive sammenhænge mellem udeskoleundervisning og børns læring, sundhed og trivsel:

 • eleverne er mere fysisk aktive på udeskoledage end på almindelige skoledage, og forskningen dokumenterer en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring
 • trivslen stiger og eleverne oplever større indre motivation for at deltage i undervisningen
 • de sociale relationer i klassen styrkes
 • eleverne får et mere aktivt, undersøgende og fabulerende sprog og opnår bedre læsefærdigheder

 

 

Certificeringsforløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer forventninger og rammer. Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og mål med forløbet, og de kompetencer og erfaringer, I kommer med.

Under certificeringen lærer I at bruge grønne og blå uderum i lokalområdet til at skabe læring gennem bevægelse. I får redskaber til uderumsledelse, organisering af udeskoleundervisning og samarbejde med lokale ressourcepersoner.

Mellem undervisningsgangene afprøver I aktiviteter fra undervisningen i praksis og reflekterer over forløbet for at udvikle jeres pædagogiske praksis.

Et forløb med udeskolecertificering gør jer skarpe på:

 • argumenter for udeskole
 • udeskole som arbejdsform og pædagogisk-didaktisk metode
 • uderumsledelse og organisering af undervisning i uderummet
 • udeskoleaktiviteter i fagene
 • hvordan I kan arbejde med udeskole, natur og friluftsaktiviteter året rundt.

Som afslutning på jeres udeskolecertificering kommer I til at formulere en fælles udeskolepolitik med retningslinjer, rammer og forventninger for jeres udeskoleundervisning.

 

 

 

 

 

 

Sted

Vi kommer til jer! Undervisningen foregår primært udendørs og gerne på jeres skole, i skolegården eller et nærliggende grønt område.

Varighed

Certificeringsforløbet varer i alt 30 timer og forløber over et år. Datoer og den praktiske organisering af forløbet planlægger vi sammen med jer. Efter to år kan I vælge at gennemføre en recertificering.

Et certificeringsforløb kan eksempelvis se sådan ud:

Model over udeskoleforløb

Opstart og afrunding kan med fordel gennemføres på elevfrie, pædagogiske dage. Aktivitetsdagene kan fx ligge på eftermiddage efter den normale undervisning. 

 

 

 

 

Prisen er 70.000 kr. for et udeskolecertificeringsforløb på 30 timer og med mulighed for at tilkøbe flere aktivitetsdage.

I kan være op til max. 30 deltagere pr. forløb. Det er en god ide, at et bredt udsnit af personalegruppen deltager for at forankre udeskoleundervisning på hele skolen på tværs af årgange, teams og klasser. 

En model kan være, at hele personalegruppen deltager på to pædagogiske dage uden elever, så hele personalet får et fælles afsæt, sprog og forståelse af udeskole. På aktivitetsdagene med udeskole i praksis kan I vælge hvilke trin, årgange, klasse- eller fagteams, som fordyber sig yderligere i udeskoleaktiviteter.