12. december 2018
Skover

Naturnær driftsteknik modul 2A og B

Kurset er en opkvalificering til dig, der er fører af specialmaskiner til skovning og fældebunkelægning i Naturstyrelsens certificerede skove. Du lærer om hugstmodeller i teori og praksis og afslutter med prøve

På kurset ’Naturnær driftsteknik modul 2A og B’ bliver du opkvalificeret som skovbrugsmaskinfører på Naturstyrelsens arealer. Du lærer om hvordan du  foretager hugstindgreb i overensstemmelse med hugstprincipperne for naturnær drift.