Naturnær driftsteknik modul 2A og B – Københavns Universitet

Skovskolen > Kurser & konferencer > Skræddersyede kurser > Naturnær driftsteknik ...

12. december 2018

Naturnær driftsteknik modul 2A og B

Kurset er en opkvalificering til dig, der er fører af specialmaskiner til skovning og fældebunkelægning i Naturstyrelsens certificerede skove. Du lærer om hugstmodeller i teori og praksis og afslutter med prøve

På kurset ’Naturnær driftsteknik modul 2A og B’ bliver du opkvalificeret som skovbrugsmaskinfører på Naturstyrelsens arealer. Du lærer om hvordan du  foretager hugstindgreb i overensstemmelse med hugstprincipperne for naturnær drift.

Hvem kan deltage?

Kurset ’Naturnær driftsteknik modul 2A og B’ er for dig, der som fører af skovningsmaskiner og fælde-bunkelæggere arbejder med hugstopgaver på skovcertificerede arealer.

For at deltage på kurset skal du have gennemført AMU-kurset ’Maskinfærdsel på naturnære arealer’.

Indhold og varighed

Kurset har to moduler:

Modul A (2 dage):
Her bliver du undervist i maskinførerens kompetencer i konverteringsprocessen, hugstanvisninger, Naturstyrelsens regionale hugstmodeller, øvelseshugst, kvalitetskontrol og operativt samarbejde.

Modul B (1/2 dag):
Besøg af instruktøren og kørsel på egen maskine i en given hugstopgave.

Pris og deltagerantal

På Modul A (undervisningen):
Seks deltagere. Pris 6.900 kr. pr. deltager inkl. forplejning i løbet af kursusdagen eller 7.900 kr. pr. deltager inkl. forplejning i løbet af kursusdagen, aftensmad, overnatning og morgenmad. 

På Modul B (den afsluttende prøve): 
Pris 5.530 kr. pr. deltager, hvis I organiserer jer lokalt i grupper à 2-3 deltagere. Prisen er 9.100 kr. ved kun 1 deltager.
Alle priser er ekskl. moms.

Spørgsmål?

Faglige spørgsmål?
Har du spørgsmål til kursets faglige indhold, er du velkommen til at kontakte Bo Brockmann på bbro@ign.ku.dk.

Praktiske spørgsmål?
Ønsker du at indhente et tilbud, eller har du andre praktisk spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merete Tønder på mtoe@ign.ku.dk eller 35 33 15 96.