28. november 2018

Certificeringer Videncenter for friluftsliv og naturformidling

Bliv certificeret friluftsinstitution

Er I en daginstitution, der interesserer jer for motorik, natur og friluftsliv? Og vil I gerne udvikle jer inden for disse områder? Så er en certificering som friluftsinstitution måske noget for jer. Cerificeringen er et samarbejde mellem Skovskolen og Vends Motorik og Naturskole

Masser af ny viden

Der er mange fordele ved at blive certificeret som friluftsinstitution. Ved en certificering opnår I:

  • viden om, hvorfor motorik, natur og friluftsliv er med til at udvikle børn både mentalt og fysisk
  • at udvikle og kvalificere jeres pædagogiske arbejde med motorik, natur og friluftsliv 
  • at det, I lærer, bliver direkte omsat til jeres børnegruppe og udeområder
  • at udvikle et grundlag for jeres fremtidige arbejde med motorik, natur og friluftsliv

Hvorfor blive certificeret?

Motorisk udvikling, brug af alle sanser til gavn for børns læring og mindre sygefravær er nogle af de positive effekter, ophold og aktivitet i natur har.

Samtidig starter danske børn i daginstitution tidligere end fx børn fra de øvrige nordiske lande. Derfor bliver det i stigende grad i institutionerne, at vi skal sikre grundlaget for det hele menneskes udvikling og læring.
Se Børn & Unges artikel om hvordan friluftscertificering inspirerede Børnehuset Udeliv til nye læringsrum (se side 27)

Indhold i forløbet

Indholdsmæssigt befinder certificeringen sig i et spændingsfelt mellem natur, motorik og friluftsliv. Alle institutioner får en grundviden og grundfærdigheder inden for:

  • Børns motoriske udvikling
  • Natur, sanser og læring
  • Basisfriluftsliv
  • Udendørsmiljøer, der opfordrer til udfordrende leg
  • Årstidsvarierede natur- og friluftsaktiviteter 

Desuden vil I blive ført gennem pædagogisk-didaktiske refleksioner om motorik, natur og friluftsliv. Og I vil undervejs i forløbet undersøge jeres egen ’gode praksis’. Endelig vil I arbejde med at formulere en politik for arbejdet med motorik, natur og friluftsliv i jeres institution.

Aktionslæring

Forløbet starter med en afklaring af jeres institutions nuværende kompetencer indenfor natur, motorik og friluftsliv.

Herefter tilrettelægger vi det specifikke forløb med særlig vægt på de områder, hvor jeres institution mangler kompetencer.

Undervisningen og den efterfølgende afprøvning af nye arbejdsmetoder og eksempler med børn i praksis foregår i jeres egne rammer. Forløbet bygger på en rød tråd forbundet med værdierne i jeres institution.
Her kan du læse om Branderup Idræts- og naturbørnehave, der blev Danmarks første friluftsinstitution

Praktisk information

Certificeringen udbydes af Skovskolen sammen med Vends Motorik og Naturskole. For al certificering på Fyn og i Jylland, se mere hos Vends Motorik og Naturskole.

Varighed
Certificeringsforløbet er af et års varighed og indeholder undervisning i forbindelse med de fire årstider. Der er et introforløb og efterfølgende 5 undervisningsgange med mellemliggende tid til afprøvning og refleksion.

Deltagere
I kan være op til ca. 25 deltagere – gerne op til tre institutioner slået sammen. Alle medarbejdere fra hver institution skal deltage for at sikre, at forløbet implementeres i daglig praksis. Derfor bliver forløb typisk gennemført aften eller weekend.

Pris og mere information
Prisen er 70.000 kr. pr. forløb. Flere institutioner kan godt gå sammen og fordele beløbet mellem sig.