7. juni 2021

Friluftscertificering

– natur, udeliv og motorik

God motorik er vigtig for børns udvikling og læring, og fundamentet for en god start på skolelivet. I naturen og uderummet kan børn opleve og lære gennem undren, eksperimenter og kropslig bevægelse med alle sanser i spil.

Styrk børnenes udvikling

Med friluftscertificering får I viden om hvordan natur, udeliv og motorik udvikler børn mentalt og fysisk. I lærer at:

  • Kvalificere det pædagogiske arbejde og brugen af jeres udeområder 
  • Udvikle udendørs aktiviteter med fokus på natur, udeliv og motorik
  • Skabe rammer for jeres fremtidige arbejde med børnene under åben himmel

 

Ophold og aktiviteter i naturen har en positiv effekt på børns motoriske udvikling, giver mulighed for at opleve og lære gennem brug af alle sanser og nedbringer sygefravær. Danske børn starter i daginstitution tidligere end fx børn fra de øvrige nordiske lande. Derfor er det i stigende grad i institutionerne, at vi skal sikre grundlaget for det hele menneskes udvikling og læring.

Friluftscertificeringen inspirerede Børnehuset Udeliv til nye læringsrum
Se s. 27 i Fagbladet Børn & Unge, nr. 02, 11. februar 2019.

 

 

Certificeringsforløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer forventninger og rammer. Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og mål med forløbet, og de kompetencer og erfaringer, I kommer med. Sammen planlægger vi certificeringsforløbet med vægt på de områder, som I ønsker at arbejde med.

Certificeringens indhold befinder sig i spændingsfeltet mellem natur, udeliv og motorik. I får viden og færdigheder inden for:

  • Børns motoriske udvikling
  • Læring gennem krop, bevægelse og sanser
  • Udendørsmiljøer der opfordrer til udfordrende leg
  • Natur- og friluftsaktiviteter i forskellige årstider

I får tid og mulighed for fælles pædagogisk-didaktisk refleksion og samtale om natur, udeliv og motorik.Endelig vil I arbejde med at formulere en fælles friluftspolitik for jeres institution.

 

 

Certificeringsforløbet varer i alt 30 timer og forløber over et år. Forløbet består af:

  • en hel opstartsdag
  • fem undervisningsgange
  • en hel afslutningsdag

Efter to år kan I vælge at gennemføre en recertificering. Et certificeringsforløb kan eksempelvis se sådan ud:

Model over forløbet af en friluftscertificering

 

 

Priser er 70.000 kr. for et certificeringsforløb. I må gerne være op til tre institutioner, der slår jer sammen og fordeler beløbet mellem jer.

I kan være op til max 30 deltagere. Alle medarbejdere skal deltage i forløbet for at sikre, at læring og aktiviteter implementeres i den daglige praksis. Undervisningen foregår typisk aften eller weekend.

 

Jeg har slet ikke kigget på mit ur i dag. Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har været på et kursus hvor jeg ikke kiggede på klokken i løbet af dagen - det har været rigtig godt og spændende.

Lene Gudbergsen, pædagog i Børnehuset Eremitagen og deltager på friluftscertificeringsforløb