Skovbrugskonferencen 2019 – Københavns Universitet

Skovskolen > Kurser & konferencer > Skovbrugskonferencen 2019

Skovbrugskonferencen 2019

De små træarter er i fokus på årets Skovbrugskonference: Hvad ved vi om dyrkningen af dem - og hvad vil vi gerne vide mere om?

Hovedtræarternes dyrkningsbiologi er godt belyst i skovbruget. Her findes både en stor erfaringsbank og mange forsøg. Men hovedtræarterne forefindes kun på 50 % af skovarealet i Danmark.

Hvad sker der egentlig på de resterende 50 % af skovarealet? Her findes arter som douglas, grandis, lærk, ædelgran, rødeg, rødel, poppel og ær.

På Skovbrugskonferencen vil vi se nærmere på de små træarters dyrkning, og forsøge at indfange både hvad vi ved og – ikke mindst – hvad vi ikke ved om denne dyrkning.

Tid og sted

Torsdag den 25. april 2019 klokken 9.00-16.00.
Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg

Program

Se hele programmet for Skovskolens Skovbrugskonference 2019

Opsamling og konferencemateriale

Konferencens konklusioner og spørgsmål er blevet samlet.
Se opsamling fra Skovbrugskonference 2019 her.

Ønsker du at gense præsentationer fra konferencen, kan du få dem tilsendt - skriv til Kirsten Carlsen på kica@ign.ku.dk

Pris og tilmelding

Pris: 1.080 kr. ekskl. moms.
Studerende: 200 kr. ekskl. moms
Tilmeld dig Skovbrugskonferencen her
Tilmeldingfrist er 20. april.

Afmelding
Hvis du framelder dig senest 14 dage før arrangementets start, refunderer vi 50 % af deltagerbetalingen. Hvis du melder afbud senere end 14 dage før start, refunderer vi ikke deltagerbetalingen. Til gengæld er det muligt at sende en anden deltager i dit sted.

Aflysning
Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse arrangementer, hvis vi ikke modtager tilmeldinger nok til at gennemføre.

Kontakt

Kirsten Carlsen
kica@ign.ku.dk