European Tree Worker Certificate – Københavns Universitet

Skovskolen > Kurser & konferencer > European Tree Worker C...

European Tree Worker Certificate

ETW-eksamen er en certificering til at udføre biologisk korrekt træpleje. Se kravene til European Tree Worker Certificate her

European Tree Worker Certificate (ETW) er en certificering for alle, der har de faglige kundskaber til at udføre biologisk korrekt træpleje. Du har mulighed for at blive eksamineret enten ved brug af lift eller træklatring. Certificeringen foregår på Skovskolen i Nødebo. Varighed: 1 dag. 

Hvem kan deltage?

For at kunne tage European Tree Worker-certifikat skal du have:

  • Gyldigt førstehjælpsbevis, sendes til Bent Jensen, beje@ign.ku.dk.
  • Minimum udvidet træklatring samt et års praktisk erfaring som træplejer
  • "Aerial Rescue" - kursus i højderedning.

Pris, tilmelding og betingelser

Pris
Ved tilmelding skal indbetales en certificeringsafgift på kr. 7.500,- inkl. moms
For medlemmer af Dansk Træplejeforening og European Arboricultural Council er certificeringsafgiften kr. 6.500,- inkl. moms

Tilmelding
Her kan du tilmelde dig European Treeworker Certificate

Afmelding
Hvis du framelder dig senest 14 dage før arrangementets start, refunderer vi 50 % af deltagerbetalingen. Hvis du melder afbud senere end 14 dage før start, refunderer vi ikke deltagerbetalingen. Til gengæld er det muligt at sende en anden deltager i dit sted mod et administrationsgebyr på kr. 100.

Aflysning
Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse kurser, hvis vi ikke modtager tilmeldinger nok til at gennemføre.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål til ETW-certificering, er du velkommen til at kontakte Bent Jensen på beje@ign.ku.dk eller på 35 33 15 54.