Nye veje i arbejdet med unge på kanten

Ung ved en rislebæk

Få ny viden og inspiration til, hvordan din kommune eller organisation kan integrere naturen i jeres arbejde med at støtte unge på kanten til en bedre trivsel

Bliv en del af en lærerig dag i de fantastiske omgivelser i Svanninge Bjerge, hvor vi formidler resultaterne af 3 års omfattende og intensivt udviklingsarbejde i Natur til et godt liv – Laboratoriet. Det bliver en spændende dag med oplæg, workshop og fælles drøftelser, hvor du vil høre om de unges perspektiver og møde chefer, ledere, fagprofessionelle og forskere, der er med i laboratoriet.Er du chef, leder, fagprofessionel, konsulent eller på anden måde ansvarlig for og engageret i at give unge på kanten en bedre trivsel så er er konferencen relevant for dig.

 

Tid:
22. november 2021

Sted:
Forskningsstationen Svanninge Bjerge
Odensevej 160 A
5600 Fåborg

 

 

Skovskolen, Københavns Universitet og Bikubenfonden er initiativtagere til ’Natur til et godt liv -Laboratoriet’, hvor vi sammen med 5 dygtige og engagerede partnere har udviklet nye metoder og undersøgt, hvordan natursociale forløb kan bidrage til unge på kantens evne til at mestre deres eget liv.

De 5 partnere er kommuner og organisationer , der samlet indgår med forskellige udviklingsforløb, hvor flere medarbejdere på tværs af organisationen, andre partnere og forskere gennem de sidste tre år har udviklet, afprøvet og evalueret  praksis- og metodebeskrivelser til unge på kanten, hvor naturen er et centralt element.

Natur til et godt liv – Laboratoriet er således et fælles samarbejde med involvering af mange kompetencer hvor målet er at afprøve og udvikle nye og bedre veje  til at støtte unge på kanten til en bedre trivsel. . Vi arbejder bredt og omfattende for at få en mere sikker viden om, hvordan det virker, når naturen inddrages i arbejdet med unge på kanten, og hvad der mere specifikt virker for hvilke målgrupper og vi arbejder med  hvordan organisationer og kommuner kan forankre ny praksis på et organisatorisk plan

 

 

08:30 Kaffe og velkommen
09:30 Velkomst
Sine Egede, Direktør i Bikubenfonden og Caroline Vandt Madsen, leder af Svanninge Bjerge, Bikubenfonden
09:30 Natur til et godt liv -Laboratoriet: Et udviklende samarbejde på tværs af organisationer og kompetencer
Specialkonsulent Poul Hjulmann Seidler, Natur til et godt Liv - Laboratoriet
10:00 Præsentation af naturintegreret metode - Kan naturoplevelser bidrage til mere bedre samlet indsats for unge på kanten?
Specialkonsulent Poul Hjulmann Seidler og konsulent Johanne Christiani, Natur til et godt liv laboratoriet
10:30 Pause
10:45

Når natur gør en forskel
Erfaringer fra fire forskellige organisationer med hver sin målgruppe, og hvordan integration af natur i indsatsen fremmer bedre trivsel for unge på kanten.

 • Askovhus
  Direktør Line Sidenius, Askovhus
 • TUBA
  Regionsleder Pernille Rodbjerg, TUBA
 • Slagelse
  Skolechef Dorte Christiansen, skoleområdet og Kim Stendorf, leder af UngSlagelse
 • Korinth
  Leder Iben Pytlick, Botilbuddet Korinth
12:15 Frokostpause
13:15 Fra ord til handling
Forstå og afprøv den naturintegrerede metode indenfor for terapi, pædagogik og behandling gennem praktiske workshops faciliteret af partnere i Natur til et godt liv – Laboratoriet.
Workshops faciliteres af: Askovhus, TUBA, Svanninge bjerge, Ung Slagelse og Natur til et godt liv – Laboratoriet.
14:30 Pause
14:45
Resultater og erfaringer fra Natur til et godt liv – Laboratoriet 
Laboratoriet har prioriteret et intensivt samarbejde med forskere og konsulenter. Her præsenteres deres indsigter:   
  
 • Når natur gør en forskel – unges møder med natur
  Professor og souschef Niels Ulrik Sørensen og Lektor Anne Mette W. Nielsen, Center for Ungdomsforskning 
 • De fagprofessionelles perspektiv på anvendelsen af natur I arbejdet med unge på kanten
  Chefkonsulent Martin Bæksgaard Jakobsen og konsulent Katrine Marie Larsen, Oxford Research 
 • Involvering af unge i udviklingen af sociale løsninger - Natur til et Godt Liv som eksempel
  Chefkonsulent Anna Helene Mollerup, Socialt Udviklingscenter SUS
 • Metoder til evaluering af en naturintegreret indsats – muligheder og udfordringer
  Postdoc. Matt P. Stevenson, Center for klinisk forskning og forebyggelse, Region Hovedstaden
18:00 Festmiddag
19:30 Four roots for growing of human
Erfaringer fra arbejdet med unge på kanten I Californien
Peter Mayfield og Nancy Minges, Gateway Mountain Centre, California

 

 

Natur til et Godt Liv – Laboratoriet er et samarbejde mellem Skovskolen, Københavns Universitet og Bikubenfonden samt 6 forskellige partnere. Disse omfatter NGO’er, kommuner og enkelte institutioner, der geografisk er jævnt fordelt i hele landet. Bikubenfondens område i Svanninge Bjerge på Sydfyn, som del af den danske Naturkanon, er en vigtig base for udvikling og afprøvning af metoder i Laboratoriet. Her har Bikubenfonden siden 2014 arrangeret udflugter og forløb i naturen med samarbejdspartnere fra kommuner, foreninger og NGO’er.

Askovhus Behandlingstilbud til børn og unge (13-17 år) med spiseforstyrrelser.
TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.
Slagelse Kommune
Slagelse Kommune har flere indsatser: 
 • Ungdomsskolen Ung Slagelse, herunder Robusthed Explorer, Heltidssundervisning og Eventen 
 • KPE (Kriminalpræventive enhed)
 • Jobcenter Slagelse

Skive Kommune Børne-, Unge- og Familiecenter, som arbejder forebyggende med anbringelsestruede unge
Korinth (Faaborg Midtfyn Kommune) Botilbud Korinth er et bosted for borgere med sindslidelse.

 

 

Sine Egede, Bikubenfonden Sine er direktør i Bikubenfonden og er ansvarlig for Bikubenfondens overordnede strategi og udvikling med særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på det sociale område.
Caroline Vandt Madsen, Svanninge Bjerge, Bikubenfonden  Caroline er den daglige leder af Svanninge Bjerge. Hun er biolog og arbejder med naturformidling og udvikling af området. Desuden er Caroline projektleder på indsatsen 'Natur til et godt liv'.
Johanne Christiani, Skovskolen, Københavns Universitet Johanne er konsulent og underviser inden for naturintegreret socialt arbejde, friluftsliv, læring og pædagogik på Skovskolen, Københavns Universitet. Hun er uddannet lærer inden for specialområdet, friluftsvejleder og master i positiv psykologi
Poul Hjulmann-Seidler, Skovskolen Københavns Universitet Poul er specialkonsulent inden for naturintegreret socialt arbejde, naturvejledning, læring og pædagogik på Skovskolen, Københavns Universitet.
Poul er uddannet biolog, naturvejleder og diplom i projektledelse og organisationsudvikling samt konsulent i narrativ systemisk teori
Line Sidenius, Askovhus Line er direktør for Askovhus bestående af ca. 30 medarbejdere, der varetager specialiseret rehabilitering af borgere med spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og selvskade.
Thea Balling, Askovhus Thea er psykolog i Askovhus, hvor hun arbejder med specialiseret rehabilitering af borgere med spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og selvskade.
Pernille Rodbjerg, TUBA Pernille er regionsleder for TUBAs afdeling i Århus, som arbejder med terapi og rådgivning for unge mellem 14-24 år.
Dorte Christiansen, Slagelse Kommune Dorte er skolechef i Slagelse Kommune med ansvar for almenskoler, specialskoler, klubber, ungdomsskolen og ungdommens uddannelsesvejledning.
Kim Stendorf, Ung Slagelse
Kim er leder Ungdomsskolen Ung Slagelse i Slagelse kommune, som har flere indsatser med i laboratoriet.
Iben Pytlick, Botilbuddet Korinth Iben er leder af botilbuddet Korinth i Faaborg-Midtfyn Kommune, der er et botilbud sindslidende over 18 år. Botilbuddet Korinth er en af partnerne i laboratoriet.
Anne Mette Winneche Nielsen, Center for ungdomsforskning Anne Mette er lektor og ph.d. ved Center for Ungdomsforskning
Niels Ulrik Sørensen, Center for Ungdomsforskning Niels Ulrik er professor og souschef ved Center for Ungdomsforskning samt forsker og projektleder indenfor ungdomslivsforskningen.
Martin Bæksgaard Jakobsen, Oxford Research
Martin er chefanalytiker i Oxford Research og primært tilknyttet projekter på velfærdsområdet, herunder social- og beskæftigelsesområdet samt arbejdsmiljøområdet.

Katrine Marie Larsen, Oxford Research
Katrine arbejder som analytiker hos Oxford Research og er tilknyttet projekter inden for både velfærdsområdet og erhvervs- og regionaludvikling

Matt P. Stevenson, Center for klinisk forskning og forebyggelse, Region Hovedstaden Matt er ansat som postdoc ved Center for klinisk forskning og forebyggelse og har tidligere skrevet Ph.d.-afhandling om, hvordan naturoplevelser øger børns kognitive evner
Peter Mayfield, Gateway Mountain Center i Californien
Peter er grundlægger af Gateway Mountain Center i Californien og professionel bjergbestiger. Han har stor erfaring med at tage børn og unge med ud i naturen, lære dem at begå sig og på den måde styrke dem.

Nancy Minges, Gateway Mountain Centre, California 
Nancy er Wellness Director, Gateway Mountain Centre, California  

 

 

Pris: 
500 kr. inklusiv middag om aftenen.
Konferencen er støttet af Bikubenfonden

 

 

Johanne Christiani
24 81 80 48
jlc@ign.ku.dk 

Poul Hjulmann Seidler
51 48 93 42
phs@ign.ku.dk 

 

Logo