Naturintegrerede indsatser for unge på kanten

Unge i skov

Gennem naturintegrerede indsatser i det sociale arbejde søger Natur til et godt liv-Laboratoriet nye veje i at styrke unge på kantens evner til at få en bedre trivsel og mestre deres eget liv. 

Til denne konference deler vi tre års erfaringer, inspiration og nye pejlemærker med naturintegrerede indsatser fra vores arbejde i Natur til et godt liv-Laboratoriet. 

Konferencen handler om, hvordan vi i Natur til et godt liv-Laboratoriet har arbejdet med metodeudvikling, dokumentation og organisering, og hvor vi og vores partnere er blevet udspurgt og evalueret af eksterne dygtige forskere og konsulenter. Alt sammen med det vigtigste mål for øje: At hjælpe unge på kanten til en bedre trivsel. 

Formålet er at lære fra og drøfte evaluatorers og forskeres undersøgelser. Vi spørger dem og hinanden: Hvad er de vigtigste pointer? Hvad er vigtigt at holde fast i? Hvilke nye behov for undersøgelser eller områder bliver vi nysgerrige på? Hvordan kan vi i fremtiden kvalificere indsatser til unge på kanten?  

 

08:45 Kaffe og velkommen
09:15 Velkomst og et historisk tilbageblik 
Caroline, Poul Hjulmann Seidler og Johanne Christiani, Natur til et godt liv-Laboratoriet
09:30 En drejning mod nye roller og opgaver i Natur til et godt liv-Laboratoriet 
Caroline og Sine Egede, Bikubenfonden 
09:45 Resultater fra tre vigtige undersøgelser - et overblik   
09.50  Unges møder med natur
Professor og souschef Niels Ulrik Sørensen og lektor Anne Mette W. Nielsen, Center for Ungdomsforskning

Mål: 
Natur til et godt liv – unges fortællinger om deres møder med natur
Undersøgelsen sætter fokus på fire forskellige natursociale indsatser i Danmark, der har været en del af Natur til et godt liv-Laboratoriet. Det overordnede mål med undersøgelsen er, med afsæt i unges perspektiver, at tegne konturerne af det natursociale område som et samlet felt. Tanken er på den baggrund at skabe et grundlag for det videre arbejde med at udvikle natursociale principper og tilgange, der kan gøre en forskel for unge på kanten af samfundet.

Omdrejningspunktet i undersøgelsen er de unges fortællinger om, hvordan de har oplevet møderne med naturen i indsatserne, og hvilken forskel disse møder har gjort for dem og deres liv. Undersøgelsen tager udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål: 
  • Hvad kendetegner de unges møder med naturen i de natursociale indsatser?
  • Hvilket udbytte oplever de unge af møderne med natur i indsatserne? 
  • Hvilke opmærksomhedspunkter rejser det for den videre udvikling af det natursociale felt?
11.00 Pause
11.15

De fagprofessionelles perspektiv på anvendelsen af natur i arbejdet med unge på kanten 
Chefkonsulent Martin Bæksgaard Jakobsen og konsulent Katrine Marie Larsen, Oxford Research 

11.45 Unge som vigtige medaktører i udviklingen af indsatser
De unges stemmer og refleksioner fra en unge camp i Svanninge Bjerge og model for aktiv involvering af unge i fortsat løbende kvalificering og videreudvikling af naturintegreret socialt arbejde.
Chefkonsulent Anna Helene Mollerup, Socialt Udviklingscenter SUS
12.30 Frokost
13.30    Hjælp til egen evaluering 
Postdoc. Matt P. Stevenson, Center for klinisk forskning og forebyggelse, Region Hovedstaden
14.15 

Vigtige pointer fra partnere

  • TUBA
  • Askovhus
  • Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Slagelse Kommune
15.15 Kaffe
15.45  Et fortsat eksperimenterende laboratorium – med 
spændende pejlemærker 
16.20 Slutkommentarer og kom godt hjem

 

 

Konferencen foregår i det smukke Svanninge Bjerge, der er en del af den Danske Naturkanon og samtidig en vigtig base for udvikling og afprøvning af metoder i Natur til et godt liv-Laboratoriet.

Pris: 400 kroner