Foto: Ulrik Samsøe Figen

Temadag: Træ som materiale i fremtidens byggeri

Udviklingen af nye træprodukter på markedet har revolutioneret måden vi bygger med træ på. Vi ønsker at fortsætte den udvikling ved at samle fremtidens teoretikere og praktikere fra træbyggeriets værdikæde.

Formålet med temadagen er at bidrage til forståelsen af træets unikke egenskaber og dets mange anvendelsesmuligheder i fremtidens byggeri.

  • Hvilke muligheder rummer Danmarks skove?
  • Hvad er udfordringerne i processen fra træproduktion til træindustri og til den endelige anvendelse i byggeriet?
  • Hvordan opnår vi en bedre udnyttelse af det høje kvalitetspotentiale i dansk træ?

Temadagen henvender sig primært til undervisere og studerende på tværs af tømrer-, snedker-, konstruktør-, arkitekt-, ingeniør- og skovbrugsuddannelserne. Ved at etablere samarbejder på tværs af disse relevante faggrupper søger vi at præge forståelsen af træ som materiale, af kvalitetsmulighederne i dansk træ og af en fremtidig brug af træ fra danske skove. Frank Erichsen er moderator på dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temadagen er et samarbejde mellem Frank Erichsen, Arkitektskolen Aarhus og Skovskolen, Københavns Universitet