Naturforvaltningskonferencen 2019

Naturforvaltning i en brydningstid

Naturforvaltning tilpasser sig politiske strømninger, befolkningens ønsker og ny indsigt. Naturforvaltningskonferencen 2019 dykkede ned i tre temaer:

  • Den sociale dimension i naturforvaltningen
  • Den helhedsorienterede planlægning
  • Naturpleje som driftsgren vs. storfolde med naturlig græsning.


Vil du gerne have tilsendt oplæg fra konferencen?
Kontakt Nick Leyssac på nl@ign.ku.dk