Skydeleder, riffel

Uddannelsen henvender sig til den erfarne jæger, der ønsker at kunne fungere som skydeleder på en skydebane

Det primære formål med en skydeleder er at minimere risikoen for, at der opstår fare for henholdsvis skytter og andre i omgivelserne. Sikkerhed er således det altafgørende element i uddannelsen.

Når du har bestået uddannelsen, får du Miljøstyrelsens officielle godkendelse som Skydebaneleder.

Uddannelsen er desuden adgangsgivende til overbygningen som Riffelinstruktør, der giver tilladelse til at overlade et riflet jagtvåben i forbindelse med øvelse eller instruktion.

Forudsætninger for optagelse

Du skal være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt jagttegn og bestået riffeltegn. Ansøgeren skal have et solidt kendskab til skydning med riflede våben i teori såvel som i praksis.

Indhold af uddannelsen

Uddannelsen indeholder følgende elementer:

  • Skydebaners anlæggelse og indretning
  • Skydediscipliner
  • Sikkerhed, herunder sikkerhedsafstande, sikkerhedsvinkler og fareområder relateret til skydning
    Instrukser for baners brug
  • Skydeleders rolle før, under og efter skydning
  • Udpegning af eventuelle medhjælpere relateret til sikkerhed
  • Relevante kommandoer
  • Relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer
  • Forsikringsforhold

Praktiske oplysninger

Uddannelsen varer 1 dag.
Prisen er 1.300,-
Prisen inkluderer undervisning, undervisningsmateriale, formiddags- og eftermiddagskaffe.

Tilmelding

Her følger link til tilmelding, så snart vi er klar.