Riffelinstruktør

Uddannelsen til riffelinstruktør er en overbygning på uddannelsen til skydeleder, riffel. Den henvender sig til dig, der selvstændigt ønsker at kunne fungere som instruktør, i regi af fx jagtforeninger

Hvis en instruktør i forbindelse med instruktion og øvelse skal kunne overlade et riflet jagtvåben, er det en forudsætning at denne er godkendt som instruktør af Miljøstyrelsen.

Når du har bestået uddannelsen kan du som instruktør, på sikker og forsvarlig vis, sikre skydebanens sikkerhed samt forbedre skydefærdigheden hos såvel nye som mere erfarne skytter.

Du opnår Miljøstyrelsens officielle godkendelse som Riffelinstruktør, når du har bestået uddannelsen.

Forudsætninger for optagelse

Du skal være fyldt 18 år, være i besiddelse af et gyldigt jagttegn og have bestået riffeltegn.
Du skal have bestået uddannelsen som Skydebaneleder, Riffel.
Du skal desuden have et solidt kendskab til skydning med riflede våben i teori såvel som i praksis.

Indhold af uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at sikre at kommende instruktører kan varetage en målrettet, sikker og pædagogisk undervisning således at kommende skytter bliver fortrolige med riflede jagtvåben og lærer at afgive skud sikkert og præcist.

  • Sikkerhed i teori og praksis 
  • Generel våbenbetjening
  • Sikker opbevaring af skydevåben
  • Praktisk skydning på skydebane
  • Instruktionsteknik (pædagogik/didaktik)
  • Skydeteknik
  • Kendskab til våben, våbenpleje, ammunition og skydetavler
  • Generel ballistik
  • Forsikringsforhold
  • Relevant lovgivning på området

Praktiske oplysninger

3 dages kursus, weekend
Prisen er 3.500,-
Prisen inkluderer undervisning, undervisningsmateriale, formiddags- og eftermiddagskaffe.
Til kurset medbringes egen riffel samt ammunition.

Tilmelding

Her følger link til tilmelding, så snart vi er klar.