Flugtskydninginstruktør

Uddannelsen til flugtskydninginstruktør er for dig som selvstændigt ønsker at kunne fungere som instruktør, i regi af fx jagtforeninger

Efter endt uddannelse kan du på sikker og forsvarlig vis, påtage dig ansvaret for skydebanens sikkerhed, såvel som at forbedre skydefærdigheden hos nye og mere erfarne skytter.

Når du har bestået uddannelsen får du Miljøstyrelsens officielle godkendelse som flugtskydningsinstruktør.

Forudsætninger for optagelse

Du skal være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt jagttegn med en våbenpåtegning til haglgevær. Du skal desuden have et solidt kendskab til skydning med haglbøsse i teori og i praksis.

Indhold af uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at sikre at kommende instruktører kan varetage en målrettet, sikker og pædagogisk undervisning således at kommende haglskytter bliver fortrolige med haglvåbenet og lærer at ramme bevægelige mål.
Uddannelsen til instruktør indeholder følgende elementer:

  • Sikkerhed i teori og praksis
  • Generel våbenbetjening
  • Sikker opbevaring af skydevåben
  • Praktisk skydning på skydebane
  • Læring om at instruere andre i at skyde/ramme (Instruktionsteknik)
  • Skydeteknik, taktik
  • Kendskab til våben, våbenpleje, ammunition og duer
  • Aflæsning af skudbilleder
  • Forsikringsforhold
  • Relevant lovgivning på området

Praktiske oplysninger

Uddannelsen tager 2 hele dage.
Prisen er 2.050,-
Prisen inkluderer undervisning, undervisningsmateriale samt formiddags- og eftermiddagskaffe begge dage. Til kurset skal der medbringes eget haglvåben samt ammunition.

Tilmelding

Her følger link til tilmelding, så snart vi er klar.