Kvalitet i AMU-kurser

Udbudspolitik

Skovskolens udbudspolitik er en beskrivelse af vores aktuelle strategi- og udviklingsarbejde på AMU-området, herunder også vores markedsføringsstrategi. Udbudspolitikken revideres og godkendes af Skovskolens ledelse én gang årligt.
Se Skovskolens udbudspolitik 2019

Tilfredshedsmålinger af undervisningen

Skovskolen anvender VisKvalitet som løbende informationsindsamling om undervisningens kvalitet. Alle deltagere inviteres til at evaluere efter endt kursus.
I kan se Skovskolens resultater for 2018 her.

Skovskolen analyserer resultaterne fra VisKvalitet kvartalsvis og anvender følgende parameter for udvælgelse af kurser til opfølgning: en i perioden samlet tilfredshedsscore på mindre end 8,0 i en eller flere af de tre kategorier fra VisKvalitet. Opfølgningen indebærer dialog med undervisere samt øvrige relevante parter og tilrettelægges herefter individuelt på baggrund af den konkrete problematik. Der udarbejdes en opfølgningsplan, som præsenteres sammen med analysen af resultaterne, for den faglige og pædagogiske ledelse.