Formidling og oplevelser

Formidling og oplevelser

En appetitvækker til friluftsliv og naturformidling til udvalgte målgrupper. Vi præsenterer forskellige naturområder og deres formidlingsmuligheder, ligesom vi ser på natur- og kulturhistorie. Vi arbejde med flere formidlingsmetoder rettet mod forskellige målgrupper, herunder brug af sanser, aktiviteter, lege og demonstrationer. Vi snuser lidt til friluftsaktiviteter og får oplevelser samt introduktion til opsætning af friluftsfaciliteter.

Kontakt Skovskolen, hvis du er interesseret i dette kursus.

Forudsætninger

Ingen

Varighed

10 dage

Fagkode

42869