Biotopplaner og GIS/GPS – Københavns Universitet

Biotopplaner og GIS/GPS

Biotopplaner og GIS/GPS

På dette kursus gennemfører vi undervisningen i biotopplaner integreret med undervisning i GIS/GPS med særligt henblik på at etablere biotopplaner for en given ejendom. Du opnår bl.a. viden om placering af udyrkede arealer, insektvolde, barjordsstriber og vildtstriber og om pleje af levende hegn og beplantninger. Kontakt os for nærmere information.

Kontakt Skovskolen, hvis du er interesseret i dette kursus.

Forudsætninger

Ingen

Varighed

5+5 dage

Fagkode

06584 og 06576 - Dette AMU-kursus er et enkeltfag fra Skov- og naturteknikeruddannelsen