Å-mand 3 – Københavns Universitet

Å-mand 3

Å-mand 3

På åmandskurset Åmand 3 ser vi på de opgaver, der knytter sig til jobbet som å-mand ud over grødeslåning, såsom tilsyn med f.eks. bræmmer og fiskeredskaber m.m.

Vi gennemgår giftige eller invasive planter og metoder til bekæmpelse af disse i vandløbets næromgivelser  f.eks. Bjørneklo, Rød Hestehov, Pastinak og Pileurt.

Vi ser på mindre restaureringsprojekter, der kan forbedre de fysiske forhold i vandløb.

Klik på en startdato og tilmeld dig

08.04.2019 kviknr. ae19aa3man15 Silkeborg
30.09.2019 kviknr. ae19aa3man40 Silkeborg

Forudsætninger

At du har gennemført å-mandskursus Å-mand 1 og Å-mand 2. Kontakt os for meritafklaring, hvis du har tilsvarende.

Varighed

5 dage      

Fagkode

47946