Skovskolens klimakonference 2023

Billede med brand i Randbøl Hede
Brand i Randbøl Hede. © Ulrik Wulf Nielsen

KlimaXtremer – erfaringer og visioner

Mød vinderen af EM i videnskab for unge forskere, en af landets førende eksperter inden for katastrofer og få førstehåndsberetninger fra verdens klimamæssige brændpunkter. Bliv klogere på de ekstreme klimaudfordringer og de ekstreme klimaløsninger. Fra det globale til det lokale, fra det fjerne til det nære, fra det abstrakte til det konkrete. Sæt X i kalenderen og tag med til Skovskolens konference om klimaXtremer den 11. maj 2023. Det bliver Xtremt spændende, Xtremt skræmmende og Xtremt lærerigt.

Skovskolens klimakonference, ’KlimaXtremer – erfaringer og visioner’, åbner for en debat omkring nye vinkler på fremtidige strategier, der kan imødekomme ekstreme klimahændelser.

Klimakonferencen er for alle, men er specielt tiltænkt praktikere inden for klimatilpasning, herunder planlæggere, naturforvaltere, biologer, landskabsarkitekter, arkitekter og ingeniører ansat i kommuner og i private rådgivningsvirksomheder – samt studerende og forskere, med interesse i helhedsorienteret klimatilpasning. Kursister på Klimatilpasning vha. grønne teknologier deltager automatisk på konferencen.

KlimaXtremer: wet, cold, hot, dry

Med afsæt i temaet KlimaXtremer: wet, cold, hot, dry sættes fokus på de oplevede klimaforandringer og byder på visioner for mulige fremtidige løsninger.

 

11. maj 2023 kl. 9:00 - 16:00

Skovskolen Nødebo
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

 

 

KLIMA-X-PERTER

Hvad er katastrofer?
Hvordan reagerer vi som mennesker og samfund, når de opstår?

Kristian Cederval Lauta, juraprofessor på Københavns Universitet og forfatter til bogen "Katastrofer - og hvad de kan lære os om os selv"

Hvad kan fortiden lære os om fremtiden?
Hvordan kan DNA fund af et 2 mio. år gammel økosystem hjælpe os med at være bedre forberedt på de klimaændringer, der kommer i fremtiden?

Kurt Kjær, professor i Geogenetik på Globe Institute, Københavns Universitet, og ekspeditionsleder på talrige forskningsekspeditioner i Arktisk Rusland, Svalbard, Island og Grønland.

KLIMA-X-TREMER

WET. Oversvømmelser i Pakistan
2022: Fire måneder med op til 5 gange den normale nedbør, skader og tab for over 200 milliarder kroner og enorme arealer under vand. Hvordan, hvorfor - og hvad nu?

COLD. Nedfrysningen af USA 
Ekstrem kulde, ekstrem vind og ekstremt hurtig nedkøling karakteriserede den arktiske storm, der ramte USA i julen 2022. Hvad var de større meteorologiske årsager? Var det en enkeltstående begivenhed og hvordan påvirker det vejret for os i Europa?

Dr. Judah Cohen, Director of Seasonal Forecasting at Atmospheric and Environmental Research (AER) , USA   

HOT. Hedebølger i London
I sommeren 2022 blev England ramt af en serie af ekstreme hedebølger. Hvad skete der egentlig og hvordan påvirkede det hverdagslivet i smeltediglen London?

Anna Aslaug Lund, arkitekt og adjunkt på Københavns Universitet og Elin Eyborg Lund, arkitekt og ph.d.-studerende ved The Bartlett School of Architecture i London og bosat i England.

DRY. Tørke i Tisvilde
Med billederne af de voldsomme skovbrande i Australien og Californien fastbrændt på nethinden, hvordan ser det lokale risikobillede ud for de tørre, skovfyldte og vindudsatte sommerhusområder i Nordsjælland? Hvad er det for en virkelighed vi kigger ind i?

Jesper Ingeman-Petersen, beredskabschef i Gribskov Beredskab

KLIMA-X-PERIMENTER

MARS LIVING. Spiselige alger til Mars missionen - krydsning af spiselige alger med et gen fra et bjørnedyr, der er et af de mest hårdføre dyr vi kender til. Hvad er potentialet? 

Konrad Basse Fisker - guldvinder ved EM i Science 2022.
VERTICAL FARMING. Nordic Harvest - vertikal dyrkning af afgrøder, bæredygtig fødevareproduktion uden sprøjtemidler og dyrket på ren vindenergi. Hvor langt er vi?

Anders Riemann - stifter og direktør i Nordic Harvest
4 TIL 1 PLANET. CO2 neutralt (eller positivt!) nybyggeri – hvordan kan det egentlig lade sig gøre at reducere den indlejrede energi fra nyt boligbyggeri i Danmark med 75 procent inden 2030? Hvordan gør man problematikken og løsningerne nærværende?

Michael K. Rasmussen - projektchef for Boligbyggeri fra 4 til 1 planet på vegne af VILLUM Fonden

Moderator: Nadia Gullestrup, forperson for Ungeklimarådet, EU-ungdomsdelegeret til FN klimatopmødet COP27 i Sharm el Sheikh i november 2022 og COP15 biodiverstetskonferencen i Montreal i december 2022

Derudover er det en dag med masser af faglig debat og netværksdannelse

Programansvarlige:
Leila Tolderlund let@ign.ku.dk
Ole Fryd of@ign.ku.dk

 

 

Standard: 1.800 kr. eksklusiv moms

Abonnenter på Videntjenesten: 1.300 kr. eksklusiv moms

Studerende: 500 kr. eksklusiv moms

Studerende/kursister på Parkdiplom-modulet Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier deltager på klimakonferencen uden yderligere beregning.

 

 

Spørgsmål til programmet:
Leila Tolderlund let@ign.ku.dk
Ole Fryd of@ign.ku.dk

Spørgsmål om tilmelding:
Louise Roum loro@ign.ku.dk