Studerendes lejrplads langs kystFriluftslivets værdier og pædagogiske projekter

Modulet er obligatorisk og ligger lige efter vinterferien. Her lærer du om dansk friluftstradition, naturforvaltning, natursyn, friluftspolitik og projektledelse.

På modulet arbejder vi med teori om disse emner, og i praksis besøger vi forskellige friluftsfaciliteter, frilufts- og naturorganisationer. Vi tager desuden på en 4-dages tur til Fyn, hvor du lærer om traditionelt kystfriluftsliv og lærer at sejle mindre træbåde.

Undervejs i modulet skal du gennemføre et pædagogisk projekt med en selvvalgt gruppe inden for et af modulets emner. 

 

En forudsætning for at deltage på dette modul er, at du har bestået modulet Friluftsliv, pædagogik og lejrliv.

 

 

Eksamen er mundtlig og med ekstern censur, og du skal aflevere en videofilm og to siders skriftlig disposition. 

Din indsats til eksamenen skal afspejle din evne til at reflektere over god undervisningspraksis inden for de emner, vi beskæftiger os med på modulet. 

 

 

 

 

Forudsætninger: At du har gennemført modulet Friluftsliv, pædagogik og lejrliv eller har tilsvarende erfaringer
Undervisning: Mandag 27. februar til mandag 22. maj 2023. Tur 8.-11. maj 2023
Ansøgningsfrist: 1. februar 2023
Pris: 9.000 kr.